Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 18

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Ekim 2007 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/441) (Milli Savunma Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2007)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/442) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2007)

 

Teklifler

 

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 16 Milletvekilinin; 08.05.2006 Tarihli ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/22) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 34 Milletvekilinin; 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro  ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/23) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

3.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 29 Milletvekilinin; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/24) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Van Milletvekili Özdal Üçer’in; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yargıç Üye Seçilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (Dışişleri; Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2007)

5.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı’nın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/26) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2007)

 

 

Rapor

 

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S.Sayısı: 44) (Dağıtma tarihi: 25.10.2007) GÜNDEME

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 33 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)