Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  179

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Temmuz 2008 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, Bartın İlinin su kaynağına yönelik risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/236) (Başkanlığa Geliş Tarihi:26.06.2008)

2- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/237) (Başkanlığa geliş tarihi:26.06.2008)