Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  178

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Temmuz 2008 Salı

 

 

Tezkereler

 

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/478) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008)

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/479) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/480) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2008)

 

Rapor

 

1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.7.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, uygulama imkanı kalmayan kanunların yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2008)

2.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Suudi Arabistan’a tarım arazisi satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

3.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

4.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, özelleştirilen sigara fabrikaları çalışanlarının Yaprak Tütün İşletmelerinde görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

5.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, basın ilanlarının yayımlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

6.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’ta mülteci kabul merkezi açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının İzmir’in şebeke suyuyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

8.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Türk devlet ve topluluklarından gelen öğrencilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

9.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gazi Üniversitesi arazilerinin ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

10.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yerel basının ilan gelirlerinden mahrum kalacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

11.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, SHÇEK’de yetişen gençlerin işe yerleştirilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

12.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığı konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporundaki bulgu ve önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

13.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, MİT’in arşiv ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

15.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, eğitim sistemiyle ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

16.-     Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’nın, Diyarbakır, Batman, Siirt kalkınma projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

17.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köprü yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

18.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

19.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı çalışanların akrabalık durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

21.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’daki biyolojik arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

22.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Koçali Barajı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

24.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

25.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köye morg inşasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

26.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yerel gazetelerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

27.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin işçi sayılmayan geçici personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

28.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürü ve yöneticilerinin İsviçre’ye maç izlemeye gitmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

29.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

30.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, SHÇEK’de yetişen gençlerin istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

31.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının taşınacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

32.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

33.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

34.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, dini özgürlüklerle ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

35.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4174) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

36.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İstanbul’daki bir alanın imar durumundaki değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

37.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, araçlı koruma verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

38.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Acıpayam İlçesinde kutlama yapan gençlerin tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4177) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

39.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün içinden akan derenin üzerinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

42.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli yol ve metro çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

43.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir köydeki sivrisinek sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

44.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Seyhan Nehri üzerindeki asma köprülerdeki turnikelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

45.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

46.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, iki elektrik şirketine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

47.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, memur maaş artışının yetersizliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4186) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4187) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

49.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dış kaynaklı kredi kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4188) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

50.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki vekil yöneticilere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4189) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

51.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de 1 Mayıs etkinliğine katılan bazı öğretmenler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4190) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

52.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

53.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4192) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

54.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

55.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, keneden bulaşan hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

56.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ön izin belgesi verilen özel hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

57.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bir hastane müdürü atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4196) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamu ihalelerine yönelik iddiaların değerlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

59.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Ankara’da Kızılırmak’tan getirilen suyun kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

60.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir müfettiş hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

61.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

63.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

64.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, kene ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2008)

65.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Selendi İlçesinde alternatif ürün yetiştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4204) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

66.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kültür mantarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

67.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Biga’da çiftçilerin tabi afet sonucu uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

69.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tohumculuk piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

70.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman çiftçisinin uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

71.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, tarım ürünlerindeki ilaç kalıntısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

72.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

73.-     Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa çevre yolu projesine ve bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

74.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

75.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ATV-Sabah satış bedelinin finansmanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/4214) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2008)

76.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Simena Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

77.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak Vakıflar İl Müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

78.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

79.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

80.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

81.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

82.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

83.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/6/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Dolmabahçe Sarayındaki bazı eşyaların Cumhurbaşkanlığınca istendiği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş tarihi: 26,05,2008

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 22 Milletvekilinin, Malatya İlinin sorunlarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/233) (Başkanlığa Geliş Tarihi:20.06.2008)

2- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 23 Milletvekilinin, Manisa İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/234) (Başkanlığa geliş tarihi:24.06.2008)

3- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/235) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.06.2008)