Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  176

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Haziran 2008 Perşembe

 

 

Tezkereler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Necat Birinci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/476) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2008)

            2.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2008 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2008)

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) (S.Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, hayali ihracat ve dahilde işleme rejimi başta olmak üzere gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/230) (Başkanlığa Geliş Tarihi:19.06.2008)

2- Adana Milletvekili Hulisi Güvel ve 30 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak önlenmesi ve etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi:19.06.2008)

3- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 34 Milletvekilinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/232) (Başkanlığa Geliş Tarihi:19.06.2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Hakkari Belediyesine yapılması gereken ödemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396)

2.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Köye Dönüş Projesine ve 5233 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3398)

3.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB üyelik sürecinde açılabilen müzakere başlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3399)

4.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, KKTC’deki Rum okullarının denetimine ve Rum kesimine geçişlerdeki sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3400)

5.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir AB heyetinin Gökçeada ve Bozcaada’yı ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3401)

6.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karaisalı yolu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3402)

7.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3403)

8.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3404)

9.-    Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, 1 Mayıs kutlamalarında yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3405)

10.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3406)

11.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Atatürk Havalimanında güvenlik kontrolünde ayrıcalıklı uygulama yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3412)

12.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, tıp fakültelerinin Devletten alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3413)

13.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, çeltik açığına ve üreticilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3414)

14.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3415)

15.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3416)

16.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, fosforik asit ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3422)

17.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3423)

18.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı konuşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3424)

19.-      Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, enflasyon hesaplamasına ve enflasyon farkı ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3425)

20.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Şam ziyaretine ve Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3426)

21.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, AB Karma Komisyonu Eş Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3427)

22.-      İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, nişasta bazlı şeker üretimindeki kotaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3428)

23.-      İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, 1 Mayıs kutlamalarında çıkan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3429)

24.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Fatsa Halk Plajından kum çekilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3432)

25.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434)

26.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, 1 Mayıs’taki olaylarda yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435)

27.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, Güngören-Tozkoparan Mahallesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437)

28.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, asayiş suçları verilerine ve izlenen bazı oluşumlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438)

29.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439)

30.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Valisinin adının verildiği kamu yapılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440)

31.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, müdür yardımcılığı atamalarına ve ödül belgelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3443)

32.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, derslik ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3444)

33.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3445)

34.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, bir ilköğretim okulu yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3447)

35.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir bürokratın görevden alındığı iddiasına ve İngilizce ifade kullanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449)

36.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3453)

37.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bebek ve çocuk hastalıkları ile ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3454)

38.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3455)

39.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Suudi Arabistan’da idam cezasına çarptırılan bir vatandaşımızla ilgili girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3456)

40.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, TMO’nun bazı ürünlerdeki piyasa işlemlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3460)

41.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3462)

42.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, SPK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3463)

43.-      Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, GAP kapsamında toprak reformu  yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3469)

44.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, AB destekli bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3472)

45.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, enflasyon karşısında sabit gelirlilerin aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3474)

46.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Kağıthane Belediyesinin kiraya verdiği bir sosyal tesise ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3475)

47.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3477)

48.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3478)

49.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3479)

50.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3480)

51.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van İl Emniyet Müdürlüğü personeline baskı uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491)

52.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492)

53.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin taşınmazları üzerindeki tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493)

54.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir köyün su ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3494)

55.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Yenimahalle Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495)

56.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Sincan Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496)

57.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Mamak Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497)

58.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498)

59.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Gölbaşı Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499)

60.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Etimesgut Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500)

61.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Altındağ Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501)

62.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502)

63.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, 1 Mayıs olaylarındaki polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503)

64.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kadir Has Stadyumu ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504)

65.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul-Beykoz’daki ruhsatsız yapılaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505)

66.-      Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Antalya-Manavgat Kaymakamına yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506)

67.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, sağlık personeline yönelik bazı mali uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510)

68.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Bodrum Devlet Hastanesi basınç odasının hizmet verememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511)

69.-      Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, bir doktorun Kıyafet Yönetmeliğini ihlal ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515)

70.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kapatılan Tarım Kredi Kooperatiflerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516)

71.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çeltik üreticisinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517)

72.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3518)

73.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ukrayna’dan ithal edilen bitkisel yağ ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519)

74.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520)

75.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521)

76.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Akbez İlçesindeki PTT şubesinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3522)

77.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3523)

78.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3524)

79.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3525)

80.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526)