Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  174

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Haziran 2008 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/611) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/612) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            3.- Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/613) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            4.- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/615) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin; 23.11.2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. Maddesinde Kızılay ile İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/286) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 14 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/287) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

            3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/288) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2008)

            4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 4 Milletvekilinin; Çiftçilerimizin, Tarımsal Sulamadan Dolayı Devlete Ait Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Vadesi Geçmiş Elektrik Borçları ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye Olan Zirai Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/289) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2008)

            5.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/290) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2008)

 

 

Raporlar

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258 ) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, BOTAŞ eski Genel Müdürü’nün bir iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir kaymakamın sözlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

3.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bazı yerlerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

4.-    Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından  sözlü soru önergesi (6/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’ya geçici fındık alım merkezi açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

6.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

7.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

8.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

9.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, iletişimin izlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

10.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, karayollarında hız sınırlarının artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

11.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, sosyal güvenlik prim borçlularına kredi sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

12.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Erzurum’da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

13.-      Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

14.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Valisi ve Emniyet Müdürünün bazı olaylardaki müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

15.-      Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’ın merkezinden geçen Uluırmak üzerindeki sabit yapılara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, merkeze alınan bir valiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

2.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir yasama dokunulmazlığı dosyasının akibetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

3.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

4.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Halk Bankası Genel Müdürünün bir holdinge verilen kredi ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

5.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bazı telefon kuruluşlarının abonelerinden vatandaşlık numaralarını mesaj yolu ile istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

6.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, işverenlerin bazı fonlara olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

7.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

8.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yoğun bakımdaki bir tutuklunun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

9.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Aksufat-Limonlu Havzası Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

10.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kayrak Tepe Barajı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi:6/6/2008)

11.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in iş müfettişlerinin denetim ve teftişlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

12.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen para cezalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi:5/6/2008)

13.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kirlilik izlemelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi:4/6/2008)

14.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar’daki hidroelektrik santrallerinin sulamaya etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru  önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi:4/6/2008)

15.-      Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, Kayseri’de yapılan sulama kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi:4/6/2008)

16.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi:5/6/2008)

17.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Çarşamba ve Terme ovaları drenaj çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi:6/6/2008)

18.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SHÇEK’de barınan bir çocuğun kaybolduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi:4/6/2008)

19.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

20.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, inanç yaşamında sorunlar olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

21.-      Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Karabük’teki bir cenaze töreninde imamın yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

22.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

23.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

24.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürüyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

25.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki bazı belediyelerin borçlarına ve bazı harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

26.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TÜKODER Beykoz Şube Başkanlığının kira sözleşmesinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

27.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karakoçan Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

28.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Karakoçan Kaymakamının bir ifadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

29.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin İl Özel İdaresinin projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

30.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bazı festivallere sağlanan devlet desteğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

31.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’daki bazı projelerin ödeneklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

32.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir kayak merkezi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

33.-      Kayseri Milletvekili Sebahattin Çakmakoğlu’nun, Kayseri’deki işyeri ve istihdam edilen işçi sayılarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

34.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sosyal güvenliği olmayanların sağlık hizmetleri borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

35.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’le ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

36.-      Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun Kayseri’de yeni bir üniversite açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

37.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, son sınıf öğrencilerinin izinli sayılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

38.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

39.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karakoçan ilçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

40.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

41.-      Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Ankara Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

42.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

43.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa’daki hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

44.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir hastane ek binası inşaatı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

45.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

46.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yaş sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntısı sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

47.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Rusya’nın yaş sebze ve meyve alımını durdurmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

48.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ecri misil ödemesiyle tarım yapılan alanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

49.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin sahillerine kurulacak balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

50.-      Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, Kayseri’deki hızlı tren çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

51.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Antalya karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

52.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mara-Karaman karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

53.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli Kumkuyu Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

54.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Denizcilik Müsteşarlığı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

55.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Ankara’nın şebeke suyu ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

56.-      Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Denizli Sanayi Odasına bağlı firmaların KOSGEB destek başvurularına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/6/2008)

57.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yağda gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

58.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TRT haberlerinde tarafsızlığın gözetilmediği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

59.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bankaların kullandırdığı kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/6/2008)

60.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke’ye yeni bir adliye binası yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

61.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’de kredi borcu olan çiftçilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2008)

62.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, balıkçıların bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

63.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, enerji arz güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

64.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Futbol Milli Takımının forma renklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

65.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, büyük marketlerin şehir dışına taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

66.-      Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, bir merkez valisi hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

67.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kurumlara açıktan atamaların yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

68.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yasa tasarısı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

69.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı uluslararası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

70.-      Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, lojmanlarda oturan milletvekili bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

71.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

72.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara ayırdığı bütçeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

73.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün yer değişikliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

74.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, prim borcu olan esnaf ve sanatkarlara sağlık hizmeti verilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

75.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kot taşlamanın işçilerde oluşturduğu sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

76.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

77.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Demirköy İlçesindeki orman kadastrosuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

78.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kofçaz İlçesindeki bazı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

79.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TRT’de yayınlanan bir belgesele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

80.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’de program yapan bir gazeteciye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

81.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’de program yapan bir kamu görevlisine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

82.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırıkkale’deki içme ve sulama suyu projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

83.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

84.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

85.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki köpek itlafına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

86.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, korsan taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

87.-      Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in, bir merkez valisi hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

88.-      İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, bazı gösterilere müdahale edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

89.-      Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çan İlçesinde kömür çıkaran bir firmayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

90.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden giren kaçak akaryakıta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

91.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, plakaya ceza yazılması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

92.-      İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Emniyet Teşkilatının bir garajına ait görüntü kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

93.-      Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da toplu taşımdaki kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

94.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Hakkari’deki yatırım programına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

95.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ağrı’daki yatırım programına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

96.-       Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta’daki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

97.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sulamada kullanılan elektriğin kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

98.-      Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, esnafın vergi ve prim borçlarının ertelenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

99.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

100.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir kampanyada kullanılan fotoğrafa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

101.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, milletlerarası özel öğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

102.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, “Ana-Kız Okuldayız” kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

103.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

104.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir kamu görevlisinin siyasi bir etkinliğe katıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

105.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kanser hastalığıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

106.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa’daki sağlık personeli planlamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

107.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir hastanenin boş kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

108.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Dursunbey Devlet Hastanesinin kapasitesine ve eksik kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

109.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Devlet Hastanesinin eski binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

110.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

111.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kot taşlamanın işçilerde oluşturduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

112.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, nişasta bazlı şeker üretimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

113.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de KOSGEB desteklemelerine başvuran firmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

114.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirme programına alınmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

115.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TSE’de göreve başlatıldığı iddia edilen bir şahsa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

116.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

117.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, fiğ desteklemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

118.-  Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, baraj yapımından etkilenecek bir köyün durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

119.-  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kocaeli’de dolunun yol açtığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

120.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

121.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yeniden yapılandırılan üretici borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

122.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gazipaşa İlçesinin yat limanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

123.-  Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, karayolu taşımacılığındaki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2008)

124.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta bağlantılı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

125.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

126.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, icra dairelerinin iş yüküne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

127.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Abhazya’ya uygulanan ambargoya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

128.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir uyuşturucu operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

129.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nilüfer Spor Kompleksine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

130.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki enerji sorununa ve enerji ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2008)

131.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yabancı bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

132.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Kosova’ya büyükelçi atanmamasına ve Kosova’daki soydaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

133.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TEDAŞ müfettişlerinin bazı kurullarda görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

134.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-Bursa Ro-Ro hattı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

135.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus’ta kilise talebinde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

136.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus’ta kentsel dönüşüm projesi uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

137.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir TOKİ projesinde yüklenici firmanın bazı yükümlülüklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

138.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, TOKİ konutlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

139.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus’ta kurulacak kimyasal atık tesisinin yer seçimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4104) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

140.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Berdan Nehrinin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4105) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

141.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak’ta kurulacak termik santral için yapılacak kamulaştırmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

142.-  İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, İzmir-Kınık’ta taş kömürü bulunduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

143.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, mermer sektöründeki sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

144.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

145.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir cami derneğinin yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

146.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

147.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Celal Bayar Üniversitesinin ödenek ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

148.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’deki Açıköğretim Lisesi sınavlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

149.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir öğretmenin tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

150.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ithal ilaçlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

151.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi yönetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

152.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Yalvaç İlçesindeki ve köylerdeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

153.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Şarkikaraağaç İlçesindeki ve köylerdeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

154.-  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Kumluca Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

155.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, denetim elemanlarına baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

156.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ağrı’daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

157.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bornova Zeytin Araştırma Enstitüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

158.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırıkkale’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

159.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Hakkari’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

160.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bazı tarım ürünlerinin gıda güvenliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

161.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Rusya’nın yaş sebze ve meyve ithalatını durdurmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

162.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, şeker kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

163.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Tarım İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

164.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarım kooperatiflerinin kullandığı kredilere ve yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

165.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, baz istasyonlarının yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

166.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, şubeye dönüştürülen PTT merkez müdürlüklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

167.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir havayolu şirketinin denetim raporlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

168.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir cami derneği denetimi ile iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

169.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, tutuklu ebeveynlerini göremeyen çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

170.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus’un tarihi ve turistik yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

171.-  Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, Özelleştirme İdaresinin giderlerine ve özelleştirme gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

172.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Futbol Milli Takımının forma renklerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

173.-  Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki bazı haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2008)

174.-  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TBMM Lojmanlarında kalan milletvekili olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/6/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik İhalesi ile ilgili iddiaların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/224) (Başkanlığa Geliş Tarihi:16.06.2008)

2- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta olmak üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/225) (Başkanlığa geliş tarihi:17.06.2008)

3- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 Milletvekilinin, Kahramanmaraş ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/226) (Başkanlığa Geliş Tarihi:18.06.2008)