Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  172

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Haziran 2008 Cuma

 

 

Raporlar

 

1.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

2.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

3.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

5.- Mersin Milletvekili Ali Er’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/122)  (S. Sayısı: 159’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

6.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

9.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

10.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

11.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/129) (S. Sayısı: 166’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

13.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/130)  (S. Sayısı: 167’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

14.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlarına Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

15.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlarına Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

16.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın; Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/68) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)

17.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 20.6.2008) (GÜNDEME)