Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  171

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Haziran 2008 Perşembe

 

Tasarılar

 

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/609) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/610) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2008)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in; Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/284) (Adalet ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/285) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.6.2008)

 

Raporlar

 

1.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

5.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/107) (S. Sayısı: 144’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

7.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

9.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

10.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

11.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

12.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

13.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

14.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlarına İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

15.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporuna İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.6.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 35 Milletvekilinin, Saros Körfezi’ndeki doğa tahribatının araştırılarak sürdürülebilir koruma için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/221) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.06.2008)

2- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 34 Milletvekilinin, İnşaat sektöründeki durgunluk ve daralmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/222) (Başkanlığa geliş tarihi:12.06.2008)

3- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin kurumsal yapısı ve faaliyetleri ile bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/223) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.06.2008)