Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  170

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Haziran 2008 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 34 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/218) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.06.2008)

2- Bursa Milletvekili Abdullah Özer ve 33 Milletvekilinin, Bursa Karacabey sahillerinden kaçak kum çekilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/219) (Başkanlığa geliş tarihi:12.06.2008)

3- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 34 Milletvekilinin, İstanbul’daki su havzalarının durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/220) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.06.2008)