Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 17

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Ekim 2007 Çarşamba   

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa’da faaliyet gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 35 Milletvekilinin, belediyelere sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

2.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)