Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  169

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Haziran 2008 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/605) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/606) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2008)

            3.- Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/607) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2008)

            4.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/608) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2008)

           

Teklif

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/283) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2008)

Raporlar

 

1.- İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) (GÜNDEME)

2.- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) (GÜNDEME)

3.- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/584) (S.Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda ürünleri üretiminde insan sağlığını etkileyen uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 28 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 36 Milletvekilinin, Ankara’ya verilen Kızılırmak suyu ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/6/2008)