Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  168

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Haziran 2008 Pazartesi

 

Tezkereler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

            2.- Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/463) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

            3.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/464) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

            4.- Samsun Milletvekili Fatih Öztürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

            5.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

            6.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2008)

 

 

 Rapor

 

            1.- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (GÜNDEME)