Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  167

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Haziran 2008 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/599) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki Tika Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/600) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2008)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/601) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008)

            4.- Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/602) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2008)

            5.- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (1/603) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008)

            6.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/604) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008)

 

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/275) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2008)

            2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 41 Milletvekilinin; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/276) (Adalet; İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2008)

            3.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/277) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2008)

            4.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş ve 3 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/278) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008)

            5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 7 Milletvekilinin; Muhtaç Durumdaki İşsiz Aile Reislerine, Kendilerine İş Bulup Çalışmaya Başlayıncaya Kadar, 16 Yaşından Büyüklere Net Ödenen Asgari Ücretin Yarısına Kadar Aylık İşsizlik Aile Yardım Ödemesi Yapılarak, Muhtaç Durumdaki Ailelerin Sosyal Koruma Altına Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/279) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2008)

            6.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/280) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.2008)

            7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/281) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008)

            8.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/282) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008)

 

 

Rapor

 

1.- Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/554) (S. Sayısı: 249) (Dağıtma tarihi: 13.6.2008) (GÜNDEME)