Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  165

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Haziran 2008 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S.Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S.Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S.Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (GÜNDEME)

            4.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/592) (S.Sayısı: 247)  (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (GÜNDEME)

            5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin; il Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S.Sayısı: 248) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) (GÜNDEME)

           

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, “Sınırlar Arasında” programının yayından kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te Kültür Parkı alanındaki uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yeni bir Nato Üssü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, çiftçilerin elektrik ve banka borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

6.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bolu Valisinin görevden alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

7.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, çalışanların ücretlerinin artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

9.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, çocuk nöroloğu olmayan ilimize ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bazı taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki bir derenin taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal’daki bir derede bent çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

16.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğalgaz zammının etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

17.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, muhtemel su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

18.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik kesintisine ve kayıp-kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

19.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, dini özgürlüklerle ilgili konuşmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

20.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, enerji yatırımlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

21.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, enerji yatırımlarının kredilendirilmesine ve eşgüdüm sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

22.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, enerji yatırımlarındaki imalat ve mühendisliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

23.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kuraklığa yönelik önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 10 numara yağdaki denetim sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

2.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, idam edilen bazı kişilerin mezarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in su ihtiyacını karşılayacak projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

4.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

5.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Aile Haftası nedeniyle yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

6.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yabancı bankaların ipotek yolu ile tarım arazilerine el koymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, telefon dinleme ve takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

8.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, kömür dağıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

9.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye Devlet Hastanesindeki soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

10.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Ulusal Deprem Konseyinin lağvedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3840) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

11.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sulamada kullanılan elektriğin borçtan dolayı kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ortam dinlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

13.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Kıbrıs’taki bir cezaevinde çıkan yangında bir mahkumun hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

14.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, basın kuruluşlarına karşı açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

16.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir hükümlünün sağlık hakkından yoksun bırakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

17.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, hakim ve savcıların maaş artışıyla ilgili açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Fethullah Gülen’in sigortalılığına yönelik bir iddiaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

19.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki belediyelerin prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

20.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, basın sektöründeki kayıt ve hukuk dışı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

21.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir sulak alan koruma bölgesinde golf tesisi ve villa yapılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

22.-     Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ali Rıza Bey Ormanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

23.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Karacabey sahillerinden kaçak kum çekilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

24.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, enflasyon hesaplamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

25.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

26.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Halk Bankasının 70. yıl ilanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

27.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, “Sınırlar Arasında” programının yayından kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

28.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

29.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

30.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, TRT’deki siyaset haberlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

31.-     İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

32.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Avrupa Parlamentosunda yaptığı bir konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

33.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türkiye Kömür İşletmelerinin zarar ettiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

34.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, enerji arzına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

35.-     Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da şehir içi ulaşımdaki kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

36.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

37.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te şehir içi ulaşımdaki zamma ve özelleştirilmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

38.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın kentsel sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

39.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

40.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

41.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, KÖYDES ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

42.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bazı belediyelerin işçi maaşlarını zamanında ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki tehlikeli atık yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

44.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Darıca Belediye Başkanına yönelik soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

45.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Altındağ Belediyesi çalışanlarının başka kurumlara atanmaları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

46.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

47.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çatalan Beldesinde belirlenen sağlık merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tarım Sigortaları Havuzundaki kaynak kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

50.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

51.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

52.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, TMO’nun fındık alımına ve arzına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

53.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Eğribel Geçitiyle ilgili soru önergelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

54.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Bulancak İskelesinin uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

55.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yeni tersane alanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

56.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Sahil Yolu Giresun geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki boş sağlık personeli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

58.-     Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da pazarlıkla kiralanan Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

59.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hazır giyim sektörünün sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

60.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, aile hukuku düzenlemelerinin tanıtımına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

61.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/5/2008)

62.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki belediyelerin ödeneklerine ve borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/5/2008)

63.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanının görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

64.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum’da inşaat kat izninin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

65.-     İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bazı branşlardaki öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

66.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

67.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/05/2008)

68.-     İstanbul Milletvekili Halide İncekara’nın, milletvekillerine yönelik suçlamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2008)

69.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, bir firmanın TBMM lokantalarına alının ürünlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2008)

70.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir balıkçı barınağı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

72.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, bankalarca ipotek altına alınan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

73.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, esnaf ve sanatkarların ekonomik zorluklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

74.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yeni düzenlemeler yürürlüğe girmeden sigortalanan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

75.-     Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

76.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Emniyet Teşkilatında teknik izleme birimi kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

77.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Başak Sigorta ve Başak Emekliliğin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

78.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, tekrar seçilemeyen 22. Dönem hekim milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

79.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir yakınının silah ruhsatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

80.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TOKİ’nin milletvekili lojmanları arsası üzerindeki ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

82.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bazı saldırı olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

83.-     İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, 30 yaş üzeri çalışanların işten çıkarılacağı endişelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

84.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

85.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

86.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

87.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

88.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, tarımsal kalkınma kooperatif ve birliklerinin borçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

89.-     İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, kapatılması kararlaştırılan orman fidanlıklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

90.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki orman köylülerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan İlçesinin Büyükorhan Barajından yararlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

92.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun yaptığı bir sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

93.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, DTP etkinliklerine katılan araçlara keyfi ceza kesildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

94.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir gruba jandarmanın yaptığı arama ve kontrollere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

95.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas İlçesindeki hayvan hırsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

96.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu polis okulu inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

97.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

98.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da Kızılırmak’tan getirilen suyun şebekeye verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

99.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Özel İdaresi hesaplarındaki bir usulsüzlük iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

100.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir alışveriş merkezine kaçak kat yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

101.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Çınar İlçesindeki bir sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

102.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Küre Dağlarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

103.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’taki atıl bir kamu binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

104.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’taki vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

105.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’taki belediyelere ve İl Özel İdaresine vergi gelirinden verilen paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

107.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

108.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilerin eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

109.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, eğitim materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

110.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

111.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

112.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, şehit yakınlarının ve gazilerin desteklenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

113.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş Belediyesinin belirlediği katı atık depolama alanına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

114.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilerin sağlık hizmeti alımındaki sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

115.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, ekonomideki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

116.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, şeker kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

117.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, arıcılıktaki destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

118.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, kene ısırmasına bağlı ölüm vakalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

119.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

120.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, gübre kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

121.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TMO’nun fındık satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

122.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, başka kurumlardan da maaş alan kişilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

123.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çiftçi Kayıt Sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

124.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili proje ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

125.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda denetim ve kontrollerinin yürütülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

126.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, THY’nin bir uçuşuyla ilgili iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

127.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca verilen yetki belgelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

128.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı hükümlülere kötü davranıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

129.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TRT Genel Müdürünün İngiltere’de katıldığı bir toplantıya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

130.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engelli kadınların iş hayatındaki sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2008)

131.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Dışişleri Bakanının bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

132.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir resim sergisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2008)

133.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir öğretmenin türbanlı görev yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

134.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, izleme, dinleme ve fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

135.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dışişleri Bakanının dini özgürlükler konusundaki açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 39 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin güvenlik sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/211) (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.05.2008)

2- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 39 Milletvekilinin, sağlık hizmeti alımında yaşanan bazı sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/212) (Başkanlığa geliş tarihi:30.05.2008)

3- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 39 Milletvekilinin, medyadaki cinsiyetçi anlayış ve uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/213) (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.05.2008)