Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  163

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Haziran 2008 Pazartesi

 

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 Milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin oluşturdukları ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay haklarında, Anayasanın 100 üncü  ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008) (Dağıtma tarihi: 9.6.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün vakıf zeytinliğini kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3157)

2.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3158)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3159)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163)

8.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165)

10.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, BM Güvenlik Konseyi seçimlerine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172)

11.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, taşınmaz mal ediniminde karşılıklılık ilkesinin uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173)

12.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, yabancı sahil güvenlik güçlerinin Türk balıkçılarına müdahalelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3176)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3177)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3178)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3179)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3180)

19.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bazı kurumlara olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3181)

20.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Yenimahalle Belediyesinin bir şirketine, bina tadilatına ve ilan harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3182)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, çevreyi olumsuz etkileyen faaliyetlerin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3187)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3189)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3190)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3191)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3192)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3193)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3194)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3195)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3196)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3197)

31.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk dilinin etkin ve doğru kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3198)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, atamaları iptal edilen yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3200)

33.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3201)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3203)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3204)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3205)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3206)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3207)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3208)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3209)

41.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, özel hastaneler yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3210)

42.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, atama ve görev yeri değişikliklerinde sendika üyeliğinin dikkate alındığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3211)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3214)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3215)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3216)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3217)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3218)

48.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana ve Mersin’de yeni bir havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3219)

49.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, polis maaşlarının iyileştirilmesine ve polis alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3226)

50.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kanser vakalarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3227)

51.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3228)

52.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bölünmüş yol yapımıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3229)

53.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Asi Nehrindeki su yetersizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3233)

54.-     Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, AKPM Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3234)

55.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3235)

56.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İngilizcede Türkiye’ye karşılık kullanılan kelimeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3236)

57.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Bingöl Adaklı deprem konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3237)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3239)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3240)

61.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Marmara Denizinden kum çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242)

62.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, polis eğitim merkezlerine öğrenci alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3245)

63.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, altyapı çalışmalarından mağdur olan işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3246)

64.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3247)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3248)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3249)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3250)

68.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği çalışanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3252)

69.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir lisede öğrencilere izletilen bir filme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3258)

70.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, brode ve nakış dalının meslek kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259)

71.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hizan İlçesindeki eğitim imkanlarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260)

72.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim müfettişliği mülakatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3261)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3262)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3263)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3264)

76.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısındaki düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3266)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3267)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3268)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3269)

81.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir karayolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3278)

82.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3280)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3282)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3283)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3284)

88.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3289)

89.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak İl Özel İdaresinin bir birimine personel alımına ve unvan değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3291)

90.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3293)

91.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, mayın ve bomba tuzaklarında şehit ve malul olan güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3296)

92.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3297)

93.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çağlayan Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3300)

94.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, orkinos balığı çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3301)

95.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ankara Radyosundaki yöneticilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3303)

96.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307)

97.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te inanç turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3309)

98.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, sokakta yaşayan ve eğitim alamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310)

99.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bazı okullarda dini içerikli film seyrettirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3311)

100.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan görevlendirmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312)

101.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Anadolu liselerine öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313)

102.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, üst düzey yönetici atamalarına, bina tadilatına ve bazı taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3318)

103.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3319)

104.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3320)

105.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Katar’a yapılan resmi ziyaretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3321)

106.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın,, Gümüşhacıköy İlçesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3322)

107.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, çevreyle ilgili bir konuda idari yargıya başvuran bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3323)

108.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3325)

109.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3327)

110.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının şehit ailelerine yaptığı bağışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3329)

111.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir arazi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3330)

112.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesine yapılan ödeme ve kesintilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3331)

113.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bingöl’de deprem sonrası verilen kredilerin geri ödemelerinde yaşanan zorluklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3332)

114.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3333)

115.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara satılan arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3334)

116.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, BAĞ-KUR’dan emekli olmak isteyenlerin yaşadığı bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3336)

117.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir ihale bedelinin finansmanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3338)

118.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, kaçak ve kayıp elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342)

119.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te işletilen bir maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344)

120.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Atatürk Hava Limanı yoluna ve bir arazinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345)

121.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, belediyelerin lale dikimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3346)

122.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, 1 Mayıs 1977 Taksim olaylarının aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3347)

123.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, alkometre ve hız ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3348)

124.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Silivri’deki bir okul arsasının plan değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3349)

125.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350)

126.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351)

127.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352)

128.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353)

129.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354)

130.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355)

131.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356)

132.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357)

133.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358)

134.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359)

135.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360)

136.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bazı büyükşehir belediyelerinin lale dikimine ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ithal palmiye ağacı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3361)

137.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin verdiği burslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3362)

138.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki kültür varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363)

139.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3365)

140.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısına yapılan ek ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366)

141.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, vekaleten ve geçici görevlendirilen idarecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368)

142.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’nin eğitim kurumlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369)

143.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sınav ve kılavuz ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3370)

144.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Seyitgazi İlçesinde öğrenci taşımacılığı yapan esnafın hak edişlerinin ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3371)

145.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir lise müdürünün görevden alınmasına ve yerine yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3372)

146.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373)

147.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, eczanelerin alacaklarının geç ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3374)

148.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aile hekimliği uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375)

149.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, tarım ürünleri fiyatlarındaki artışa ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376)

150.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’de tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3377)

151.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tarım Sigortaları Kanunu uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3378)

152.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, tahıl ürünlerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379)

153.- İstanbul Milletvekili Hasana Macit’in, Bursa ve Balıkesir’de mera kapsamından çıkartılan alanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3380)

154.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kamyonlarda yolcu taşınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3381)

155.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi konusunda sunulan bir bildiriye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3382)

156.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Amasra ayrımı Arıt-Aydınlar yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3383)

157.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, karayolu taşımacılığında tonaj kontrolüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3384)