Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  162

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Haziran 2008 Cuma

 

Tasarı

 

1.-   Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (1/597) (Çevre; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008)

 

Raporlar

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/157) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

2.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/158) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

3.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/159) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

4.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/160) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/161) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

6.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

7.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/163) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

8.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/164) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

9.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/165) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)

10.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/166) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 6.6.2008) (GÜNDEME)