Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  161

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 05 Haziran 2008 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Erişme Kontorollu Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 38 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.05.2008)

2- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 39 Milletvekilinin, Köye Dönüş Projesinin uygulanmasında yaşanan sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.05.2008)

3- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.05.2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-         Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yardım paketi dağıtımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3087)

2.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mevsimlik işçi göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3088)

3.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3089)

4.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme programındaki bir bankadan bir grubun yüklü miktarda kredi başvurusu yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3092)

5.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesine kaynak sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3096)

6.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3099)

7.-   Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, pirinç ve çeltik ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3101)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ankara ve İstanbul’da köprü ve üst geçitlerdeki reklam panolarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3113)

9.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye’de bir ilköğretim okulu binasının başka bir okula tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3115)

10.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, belediyelerin mahalli idareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişlerince denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bir yolun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117)

12.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bazı tarihi yapıların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118)

13.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm ödüllerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119)

14.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, ürün desteklemelerini alamayan çeltik üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120)

15.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, üniversite giriş sınavındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3130)

16.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3132)

17.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Sosyal Güvenlik Kurumunun işitme cihazları alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3133)

18.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tıp ve dal merkezlerinden istenen uygunluk belgelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3134)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, tıp ve dal merkezleriyle ilgili yeni düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3135)

20.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, yerleşim alanları yakınında baz istasyonu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3154)