Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 16

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ekim 2007 Salı   

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

2.- İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve 19 Milletvekilinin, İzmir İli başta olmak üzere Ege Bölgesinde su kaynakları yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2007)

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 33 Milletvekilinin, İznik Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 32 Milletvekilinin, Geniz Nehrindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2007)

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ve 24 Milletvekilinin, Mavi Tünel Projesinin Silifke Ovası ve Göksu Deltasına muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2007)