Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  159

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Haziran 2008 Salı

 

Teklifler

            1.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Doğal Afetler (Kurallık, Don ve Kırağ Düşmesi) Sebebi ile Zarar Gören Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kullandıkları Tarımsal Kredilerin Geri Ödemesinin Ertelenmesine İlişkin Kanun teklifi (2/267) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2008)

            2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/268) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2008)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 2 Milletvekilinin; Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/269) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2008)

Rapor

 

            1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 3.6.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 28 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

2- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

3- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

4- Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 25 Milletvekilinin, CHP Genel Sekreterinin yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/5/2008)

5- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yasa dışı dinleme ve takip iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2008)