Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  158

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Haziran 2008 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Çift Kullanımlı Eşya ile Hassas Eşyanın Dış Ticaretinin Kontrole Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/595) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            2.- Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/596) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

           

 

Teklifler

 

            1.- Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları Komisyonu Kanunu Teklifi (2/263) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2008)

            2.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/264) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2008)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/265) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2008)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç’ın Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/266) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.5.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane İlçesindeki bazı gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, motorin zamlarına ve vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

3.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav İlçesinde su kaynaklarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

4.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı İlçesindeki bazı baraj ve gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

5.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli’deki bir mermer ocağının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

6.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa ve Bilecik’teki bazı köylerin su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

7.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Gönen’de yapılması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

8.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

9.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, “Sınırlar Arasında” Programının sonlandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Almanya’da yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

2.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir holding sahibinin yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sultanbeyli Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

4.-   Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3732) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bor madenciliğindeki bazı gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

6.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulundan ilgili Bakanın soruşturmalar hakkında bilgi istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

7.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

8.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli emanet paralarının yatırıldığı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3736) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

9.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yat turizmi kapsamındaki konaklamada KDV indirimi yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3737) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

10.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hakkında soruşturma açılan müfettişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

11.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamudaki denetimin düzenlenmesine ve bir kişi hakkındaki soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

13.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, personelin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

14.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Dışişleri Bakanının bir açıklamasına ve iadesi istenen teröristlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

15.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, teknikerlerin unvan kullanımındaki sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

16.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

17.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, imar düzenine ve yapı denetimine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

18.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, tapu ve kadastro çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

19.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl deprem konutlarının altyapısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

20.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gördes Barajı su havzasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

21.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’de su kullanım hakkı anlaşmalarına konu olan ırmaklara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

22.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

23.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat Yasasına ve vekaletle yürütülen başmüdürlüklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3751) Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

24.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, serbest bölgelerdeki deri üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

25.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin istihdamına ve eğitim kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

26.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerle ilgili bazı hususlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3754) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

27.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, FM Ulusal Frekans Planına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3755) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

28.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, FM Ulusal Frekans Planına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3756) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

29.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

30.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, İsrail-Suriye arasındaki arabuluculukta su kaynakları konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

31.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, akaryakıt kaçakçılığı ile kayıp ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

32.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Mavi Hat Operasyonu kapsamında yargılanan bazı kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3760) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

33.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta’ya aktarılan KÖYDES ve BELDES ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3761) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

34.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, asayiş suçlarına ve polise karşı işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

35.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

36.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel harekat personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

37.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel harekat personelinin görevlendirildiği yerlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

38.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ’a ayrılan KÖYDES ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’da kum nakliyesinden tarlaları zarar görenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da dağıtılmayan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

41.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da köy isimlerini belirten tabelalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

42.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, çalışanların vergi iadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

43.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, finansal kiralamadaki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

44.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı sendikalara kesilen aidatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

45.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Beykoz’daki köy sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

46.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, saha koordinatörlüğü uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

47.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, acil servislerin personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, hastanelere acil servis kapatma cezası verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

49.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir doktorun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

50.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un tarım ve hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

51.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, sulamada kullanılan elektriğin kesilmesine ve çiçekçilik sektörüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3779) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

52.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta’daki uçak kazası mağduru ailelere yardım edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

53.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, FM Ulusal Frekans Planına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

54.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, öğretmenlerin ek ders ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

55.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, KPSS sonuçlarına göre göreve başlatılan kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3783) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

56.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık piyasasındaki gelişmelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

57.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yatırım politikasına ve proje desteklemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

59.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

60.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir göletin tadilatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/5/2008)

61.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

62.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki bazı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

63.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İstanbul’daki bir arazi spekülasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

64.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yeni hukuk fakülteleri kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

65.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Temelli Beldesinin bazı mahallelerinin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

66.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

67.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

68.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

69.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

70.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sağlık ve optik ödemeleri ile kurumsal yerleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

71.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

72.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Yenişehir İlçesindeki bir köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

73.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir köyün su kaynağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

74.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3802) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

75.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

76.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris Festivali açılış törenine katılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3804) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

77.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

78.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İvrindi’de ödüllendirilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

79.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

80.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3808) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

82.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yapılan ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

83.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kene ısırmalarına yönelik önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

85.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, THY Bursa Satış Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

86.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

87.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

88.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

89.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

90.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

91.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

92.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

93.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

94.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

95.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

96.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

97.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

98.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

99.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

100.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

101.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TRT Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/5/2008)

102.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Yasama dokunulmazlığı ile ilgili bir başbakanlık tezkeresinin iadesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/5/2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

              

1.-   Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun, İzmit Büyükşehir Belediyesinin eski bir Başkanı hakkındaki davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir dava dosyasının akibetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664)

3.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TCDD’nin taşınmazlarının satışına ve TCDD’deki bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3024)

4.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çapa Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3028)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine el konulması sebebiyle açılan tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3030)

6.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’daki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3032)

7.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, GAP yatırımları ile sosyal ve ekonomik projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3033)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, okul kütüphanelerindeki bazı kitaplara ve bir grubun takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3035)

9.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suudi Arabistan’da bir Türk vatandaşı hakkında verilen idam kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3036)

10.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, nüfus verileri ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3045)

11.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’daki tarihi binaların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3047)

12.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’de işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3048)

13.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’daki katı atık toplama sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3050)

14.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Sulukule’de yapılan yıkımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3051)

15.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Kongre Vadisi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3058)

16.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Trabzon Devlet Tiyatrosunda sergilenen bir oyunda metin değişikliği yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3060)

17.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, OKS sorularında değişiklik yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064)

18.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, okullaşma durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3066)

19.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3067)

20.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla’daki bir hastanenin ruhsat sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3068)

21.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Balıkesir-Dursunbey Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069)

22.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi çalışanlarının statü değişikliğinden doğan hak kayıplarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3070)

23.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, İvrindi eski PTT binasının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3075)

24.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, demiryollarının çift hatlı hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3076)

25.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yirmi yaş üzeri kamyon ve çekicilerin yurt dışına çıkış yasağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3078)

26.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, toprak bütünlüğümüzü dikkate almayan haritalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3080)

27.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ulusalcılığın Emniyet Genel Müdürlüğünce tehdit olarak gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086)