Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  157

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Mayıs 2008 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karadeniz Bölgesinde kanser hastalığının çoğalmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hazır gıdaların sağlığa etkisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, küresel ısınmanın etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

4.-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yardım olarak dağıtılan kömürlerin bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, belediyelerin sigara yasağına yönelik hazırlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TMO’nun ithal ettiği ekmeklik buğdaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

8.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, boşanma davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, gençlerin eğitimi ve istihdamı ile ilgili bir araştırmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

3.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3702) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

4.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kene ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

5.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İngiltere Kraliçesinin gemisinin Türk Bayrağı çekmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul’da finans merkezi olarak belirlenen alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

7.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kütahya-Simav’da yapılacak TOKİ Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

8.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3707) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

9.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Hamzadere Barajına ek ödenek tahsisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

10.-      Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3709) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

11.-     Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Çubuk Barajı ve Çayının korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

12.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Kızılay’ın kuruluş yıldönümü resepsiyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

13.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun ve Antakya adliye binalarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

14.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’daki yatırımların yeterliliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

15.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3714) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

16.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, okul ulaşımında zorluk yaşayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bilgisayar kullanımının sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

18.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

19.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Anadolu Jet Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3718) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

20.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Anadolu Jet seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3719) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

21.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir kavşaktaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

22.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3721) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

23.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3722) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

24.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, bir genelge doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

25.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emekliliğin finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3724) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/5/2008)

26.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’daki bazı yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

27.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimine yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3726) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

28.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’da ödenmeyen arıcılık destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3727) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)

29.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, “Sınırlar Arasında” programının sonlandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/5/2008)