Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  156

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Mayıs 2008 Perşembe

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ve 29 Milletvekilinin; Sulama Elektriği Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/258) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2008)

            2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin; Kamu Yatırımları Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Tacirlere Destek Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/259) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2008)

            3.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/260) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            4.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Senetlerinin Protesto Edilmesi, Karşılıksız Çekler ve Kredi Kartı ve Banka Kredileri Borcu Nedeniyle Mali Sicilleri Bozulan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mali Sicillerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/261) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2008)

            5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 6 Milletvekilinin; Çiftçilerimizin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne olan Zirai Kredi Borçları ile Tarımsal Sulamadan Dolayı Devlete Ait Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Vadesi Geçmiş Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/262) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2008)

 

 

Raporlar

 

            1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/136) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            2.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            3.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            4.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            5.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/140) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            6.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/141) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            7.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/142) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            8.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/143) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            9.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/144) (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            10.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/145) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            11.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            12.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/147) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            13.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/148) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/149) (S. Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            15.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/150) (S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            16.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/151) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

            17.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/152) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

18.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/153) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

19.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/155) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

20.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/156) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 29.5.2008) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar İlçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

3.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, özelleştirme kapsamında gelen yabancı sermayeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

6.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısıdaki zararın tarım sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

7.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir ilacın alım ihalelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

8.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

9.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar İlçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

10.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz İlçesindeki bazı projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

2.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, bir mermer ocağının çevreye etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3633) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3634) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

4.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TOKİ’nin Siirt’te aldığı bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

5.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3636) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

6.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, türbanlı bir hekimin görev yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3637) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da kart içi ulaşımdaki kent uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3638) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

8.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün,  Başbakan korumalarının şiddet uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

9.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin izlendiği ve dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3640) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3641) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

11.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3642) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

12.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin borçlarına ve ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3643) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3644) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

14.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

15.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

16.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

17.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, destek primlerini ödeyemeyen emeklilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

18.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Riva Havzasının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

20.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’ya yangın söndürme uçağı gönderilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

21.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, özürlü aylıklarının yetersizliğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Alo 183 çağrı merkezinin işlevselleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

23.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

24.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Güngören Belediyesinin bir reklam kampanyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

25.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

26.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve  izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

27.-     Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’da yapılan alışveriş merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

28.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dinlendiği ve  izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

29.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bazı illerdeki trafiğe kayıtlı araç sayısına ve uygulanan cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

30.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Pasinler Belediyesi işçilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

31.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin İl Özel İdaresine olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

32.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’da cadde ve sokaklardaki otopark uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a il dışından otlatmaya getirilen hayvanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

34.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, izinsiz yapılan bir deniz dolgusuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’in turizm gelirleri ve yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

36.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Bakanlığın bir cenaze töreninde temsil edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İznik Ayasofya Camii’nin restorasyonuna yönelik iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

38.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara-Gölbaşı’ndaki bazı Hazine arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

39.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

40.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki belediyelerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

41.-     Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, bazı kamu alacaklarının uzlaşma ile tahsiline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

42.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, denetlenen medya kuruluşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3673) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

43.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bazı yönetmeliklerdeki düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3674) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

44.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir lisenin müdürü ve bir öğretmen hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3675) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

45.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de 19 Mayıs’taki çelenk koyma törenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3677) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3678) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3679) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tüketicilerin bilinçlendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

50.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Sümer Halının kapatılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

51.-     Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta OSB’ye yatırımın özendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

52.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, tarım ürünlerindeki gümrük vergisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3683) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

53.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

54.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki hayvan üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

55.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, bal ithalatına ve bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3686) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

56.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, kene mücadelesi için yapılan ilaç alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3687) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3688) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

58.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kesme çicek ihracatındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3689) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

59.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

60.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, ticari taksilerin il dışına çıkma şartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/5/2008)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3693) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

66.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, liman hizmetleri tarifelerindeki artışlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

67.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Doğu Anadolu Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

68.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları hazırlıklarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/5/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2008)

2- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2008)

3- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2008)