Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  154

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Mayıs 2008 Salı

 

 

Tasarılar

 

            1.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/592) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 13 Milletvekilinin; İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Çevre; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

            2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/251) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2008)

            3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 1111 Sayılı Askerlik Kanunun 35. Maddesinin E Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/252) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2008)

            4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 3 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/253) (Anayasa ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2008)

            5.-Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan ve 8 Milletvekilinin; Ergani Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/254) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2008)

            6.- Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez ve 22 Milletvekilinin; Eskişehir İlimizin İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/255) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2008)

            7.- Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya’nın; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/256) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.2008)

            8.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/257) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2008)

 

Tezkereler

 

            1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/439) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/440) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/441) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            4.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/442) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            5.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/443) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            6.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/444) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            7.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/445) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            8.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/446) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

            9.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/447) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.2008)

           

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da karayolu ağından çıkarılan bazı yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Kütahya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından  sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

3.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bursa-Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

4.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

5.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

6.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’yı komşu illere bağlayan karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

7.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

8.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar İlçesine tren ulaşımının sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

9.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkezdeki bir üst geçit ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

10.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

11.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

12.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

13.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen’de kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

14.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, internet kullanımındaki fiyatların yüksekliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

15.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, resmi enflasyon rakamlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

16.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

17.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

18.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, demir başta olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

20.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Alanya’daki yunus gösteri merkezinin yer seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

21.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki Milli Parkın genişletilmesine ve bazı su projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

22.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir gölet ve bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

23.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

24.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

25.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, mazot fiyatlarındaki artışa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

27.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, demir fiyatlarının artışına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

28.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç Karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

29.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

30.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

31.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Kalkınma Ajansının kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

32.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

33.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yaşlılık aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

34.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özürlü aylıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

35.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’da meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

36.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Gazprom’dan alınan doğalgaza ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

37.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, rekolte düşüşlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

38.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

2.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, güvenlik güçlerinin gelen ziyaretçilerin özel evraklarının incelemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

4.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, çay alım fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

5.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’da yapılacak balıkçı barınaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun Limanına işlerlik kazandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir yönetmelik düzenlemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

8.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kulu’daki atıl kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

9.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, inşaat sektöründeki tıkanıklığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

11.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Seyhan’daki bir restoran inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

12.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, töre ve namus cinayetlerine karşı alınan önlemlere ve cinsiyete duyarlı politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, CEDAW Komitesine sunulacak dönemsel rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

14.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yunusemre Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

15.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Türk Telekom’un satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün harcamalarına ve müşavirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

17.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okul arsalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Yargı Reformu Strateji Taslağının sunumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

19.-     Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR’in, bazı suç duyurularının akibetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

20.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli Adliyesi zabıt katibi sınavındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

21.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Yargı Reformu Stratejisi Taslağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

22.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, belediyelerin su kullanım hakkı ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

24.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı ve azınlık vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

25.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yeni Vakıflar Kanunundaki bazı düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

26.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Karapınar İçme Suyu İnşaatı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

27.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı ülke veya şirketlerden para yardımı alan vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

28.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

29.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul-Çavuşbaşı’ndaki kaçak yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün şebeke suyu projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

31.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, eğitim materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

32.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un yönetici konumundaki kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

33.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir müşavir atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

34.-     Manisa Milletvekili Erhan Akçay’ın, demir ve çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

35.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, demir-çelik fiyatlarındaki artışa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

36.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, biyoyakıt üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa-Suruç’taki su sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

38.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun-Arsuz bölünmüş yoluna ve Çardak Yaylası yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

39.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir katılım bankasının logosuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

41.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, çocuk işçiliğine ve sigortalılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

42.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’da turizmin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

43.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın ziyaretine ve Bartın’daki enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

44.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Türk Telekom hisselerinin halka arzına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şırnak-Beytüşşebap’taki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/5/2008)

46.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

47.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

48.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, felsefe grubu dersleri alan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

49.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’da su ürünleri üretimindeki azalmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

50.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hatay’da tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

51.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı firmaların elektrik borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

52.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan zırhlı makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

53.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Maliye Bakanının bir açıklamasına ve Antalya’daki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

54.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

55.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin Kuveyt Yatırım İdaresiyle imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

56.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

57.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke Adliye Sarayı Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

58.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, tutuklu ve hükümlü sayısına ve tevkif şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

59.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, çimento fabrikalarının çevreye etkisine ve Gönen’de yapılacak çimento fabrikasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

60.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tahsis edilen orman alanları karşılığında yapılan ağaçlandırmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

61.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, nüfus ve seçmen kayıtlarında yanlışlıklar olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, oluşturulacak bazı veri tabanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

63.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Belçika Türk İslam Diyanet Vakfının cenaze nakil paralarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

64.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürü ve bir bürokratın katıldığı yurt dışındaki bir toplantıya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

65.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun’da kurulacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

66.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Malatya’daki bir tekstil fabrikasının elektrik borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

67.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

68.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Antakya Arkeoloji Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

69.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum Yarımadasında yapılaşmadaki kat iznine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

70.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, turizm amaçlı tahsis edilen orman alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

71.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TOKİ Halkalı konutlarındaki toplu ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

72.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa Belediyesinin iş merkezine dönüştürülen bir binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

74.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Taşucu SEKA Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

75.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

76.-      Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, TOKİ’nin yabancılara yönelik konut projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

77.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, bir ödül çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

78.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul’da takas edilen okul alanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

79.-     Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur’un, felsefe grubu öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

80.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

81.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Anadolu liselerine yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

82.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir köyün ilave derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

83.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir görevde yükselme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

84.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir ilköğretim okulu müdürünün şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

85.-      Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir lisede dini içerikli bazı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

86.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Havran İlçesinin köylerindeki ebe açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

87.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke Göğüs Hastanesi Projesine ve Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

88.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yeşil kartlıların sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

89.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kadına ve çocuğa yönelik şiddete duyarlı personel çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

90.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, TCDD’nin lojman tahsislerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

91.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mersin-Antalya deniz taşımacılığı ve Mersin Hava Limanı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

92.-     Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Silifke bağlantılı bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

93.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bulgar güvenlik görevlilerinin Türk balıkçılara saldırmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/5/2008)

94.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, küçük işletmelerin korunmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

95.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ihraç fındığın fiyatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

96.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, demir ve çimento fiyatlarındaki artışa ve Vize’de kurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3629) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

97.-     İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, Düzce’deki bir işyerinin işçi çıkarmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/5/2008)

98.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, hayvancılıktaki destekleme uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/5/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)

2-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Körfezinde özelleştirilen limanların ve özel iskelelerin hukuki durumlarının ve neden oldukları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)

3-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 28 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/05/2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

              

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün görevlendirdiği danışmanlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2600)