Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  153

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2008 Pazartesi

 

Tasarı

 

            1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/591) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2008)