Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  152

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mayıs 2008 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, zarar gören çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ekonomik sıkıntılara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sof Dağlarında açılan taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

4.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van F Tipi Cezaevinde bazı televizyon kanallarının izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

5.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir derginin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İnşaat Birim Amirliğinin harcamalarına ve ihalelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3468) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

3.-   Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, GAP kapsamında toprak reformu  yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

4.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, seçmen kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

5.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom’la ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

6.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, AB destekli bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

7.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki bir TOKİ projesinde oluşan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

8.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, enflasyon karşısında sabit gelirlilerin aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

9.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Kağıthane Belediyesinin kiraya verdiği bir sosyal tesise ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

11.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

15.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

16.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir sigortalılık bildirimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

17.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

18.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de muhtemel su krizine karşı önlem alınmasına ve bir barajın faaliyete geçmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

19.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

20.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çanakkale’deki alan kılavuzlarına yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

21.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmetiyle ilgili sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

22.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören’deki Atatürk Çocuk Yuvasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

23.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir imam hakkında inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

24.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma Müftüsü hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van İl Emniyet Müdürlüğü personeline baskı uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

26.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin taşınmazları üzerindeki tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

28.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir köyün su ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

29.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Yenimahalle Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

30.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Sincan Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

31.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Mamak Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

32.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

33.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Gölbaşı Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

34.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Etimesgut Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

35.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Altındağ Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

36.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

37.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, 1 Mayıs olaylarındaki polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

38.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kadir Has Stadyumu ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

39.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul-Beykoz’daki ruhsatsız yapılaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

40.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Antalya-Manavgat Kaymakamına yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

41.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, dalış turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

42.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Dünya Kültürel ve Doğal Miras alanlarının yönetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

43.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Türk Telekom hisselerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

44.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, sağlık personeline yönelik bazı mali uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

45.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Bodrum Devlet Hastanesi basınç odasının hizmet verememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

49.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, bir doktorun Kıyafet Yönetmeliğini ihlal ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

50.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kapatılan Tarım Kredi Kooperatiflerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

51.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çeltik üreticisinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

52.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

53.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ukrayna’dan ithal edilen bitkisel yağ ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

54.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

56.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Akbez İlçesindeki PTT şubesinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)

61.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kışlaya verilen ada ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

62.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Samsun-Ceyhan boru hattı inşasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

63.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Anadolu futbol kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

64.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir trafik kazasının adli sürecine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3530) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

65.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

66.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’ye ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/5/2008)

67.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de tahsilata konulan çeklere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/5/2008)