Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  150

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Mayıs 2008 Çarşamba

 

Teklifler

 

           1.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) (Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2008) 

           2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/241) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 21.5.2008)  

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, demir-çelik fiyatlarındaki artışın inşaat ve imalat sektörlerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2008)

2.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, Ergene Çevre Düzeni Havza Planı çerçevesinde yaşanan gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2008)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2008)