Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 15

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ekim 2007 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/427) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            2.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/428) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            3.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/429) (Milli Savunma ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            4.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/430) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı (1/431) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            6.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/432) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            7.- Milli Müdafaa  Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/433) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            8.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/434) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            9.- Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/435) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            10.- Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/436) (Adalet ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            11.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/437) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            12.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/438) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            13.- Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            14.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçevesinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/440) (Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

 

 

 

Teklif

 

1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/21) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ’nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

2.-   Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Borçka bağlantılı yollardaki tünellerin aydınlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

3.-   Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Ardanuç-Ardahan yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

4.-   Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Borçka-Camili yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

5.-   Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU’nun, Ankara-Batum uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

6.-   Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil ÇİÇEK) sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

7.-   Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

8.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU’nun, kuraklıktan etkilenen ayçiçeği üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan ÇALIŞ’ın, kuraklıktan etkilenen sebze ve meyve yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

10.-     Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN’ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

11.-     Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN’ın, TMO’nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

12.-     Mersin Milletvekili Kadir URAL’ın, Mersin’deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU’nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

14.-     Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ’ün, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

15.-     Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN’ın, fındık üreticilerinin alacaklarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

16.-     Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN’ın, Ordu’ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Ankara’ya verilen suyun sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasına ve su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, uluslar arası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Cumhurbaşkanlığına gönderilen atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

4.-   Denizli Milletvekili Hasan ERÇELEBİ’nin, Oxford Üniversitesinin bir yayınına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

5.-   Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kuraklıkla ilgili kararnamenin Kastamonu’daki uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

6.-   Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

7.-   Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kuraklıkla ilgili kararnamenin kapsamına alınmayan ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

8.-   Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, kuraklıkla ilgili kararnamenin Sinop’taki uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

9.-   İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, gezilere katılan medya heyetlerinin seçimindeki kriterlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

10.-     Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bazı illerin nüfuslarına ve yeşil kartlı sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

11.-     İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, iftar saatinde kamu hizmetlerinin aksadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

12.-     Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, IMF ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bir sözüne ve bazı derneklerin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

14.-     İstanbul Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, TMSF bünyesindeki bir televizyon kanalının bir programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in İngiltere vatandaşı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

16.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Kuzey Irak’ta teröre karşı operasyon yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ergün AYDOĞAN’ın, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında 10. Yıl Nutku’nun yer almamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)

18.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, 11. Cumhurbaşkanınca kararnameleri imzalanarak asaleten atanan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

19.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, TÜİK’in işsizlik verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

20.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, zayıflama ve kilo alma amaçlı kullanılan kapsül ve enerji içeceklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

21.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

22.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu ÖZBOLAT’ın, Kahramanmaraş çöp depolama alanının yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

23.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, özürlülerin gümrüksüz otomobil edinmede yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

24.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, akarsu ve göllerin kirlilik ölçümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

25.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ’in, Porsuk Çayındaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

26.-     Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER’in, Uludağ’da çöp ve moloz dökülen bir alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

27.-     Bursa Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya’nın su ihtiyacına yönelik çalışmalara ilişkin  Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

28.-     Amasya Milletvekili Hüseyin ÜNSAL’ın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati YAZICI) yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

29.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY’ın, kuraklıktan etkilenen vakıf zeytinliklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati YAZICI) yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

30.-     Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın, Habur Sınır Kapısında bazı nakliye araçlarına ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati YAZICI) yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

31.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih ATAY’ın, Kuzey Afrika ülkelerinden ham zeytin ithali ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

32.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, dahilde işleme belgesi verilen firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

33.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, Çin’den ithal edilen oyuncakların denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)

34.-     İzmir Milletvekili Oktay VURAL’ın, Roj Tv yayınlarına katılan milletvekillerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, balık çiftlikleri konusunda girişimlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

36.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Almanya ile imzalanan İstisna Akdi Anlaşmasının uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/10/2007)

37.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bazı AB ülkelerinde kabul edilen göç yasalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

38.-     Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR’ın, Samsun-Ceyhan  petrol boru hattının başlangıç terminaline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

39.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur İlindeki doğalgaz çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

40.-     Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK’ın, Aydın şehir içi doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

41.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep’te kent içi ulaşım ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

42.-     Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Antakya’da polisin açtığı ateş sonucu ölen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yıldırım’daki bir kavşağın trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

44.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, ülkemize kaçak yollardan giren yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

45.-     Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Balkanlardan Türkiye’ye yerleşen soydaşlarımıza vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Mustafakemalpaşa’da taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin yatılı bölge okuluna nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

47.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Pratik İngilizce Konuşma ve Yöntemleri Kursuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

48.-     İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, yardımcı kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

49.-     Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT’un, eğitim kurumlarında yapılan yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

50.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir müsteşar yardımcısı vekiline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

51.-     Ankara Milletvekili Mücahit PEHLİVAN’ın, doğal beslenme ürünlerinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

52.-     İstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ’ın, yatarak tedavi olan hastaya ilaç ve malzemenin hastane tarafından karşılanmasıyla ilgili tebliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

53.-     İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, yeşil kartta otomatik vize sistemi uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Yenişehir Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

55.-     Ankara Milletvekili Mücahit PEHLİVAN’ın, doğal beslenme ürünlerine ithalat izni verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/10/2007)

56.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ’ün, Gaziantep’te kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

57.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, tarım kesiminin çeşitli yönlerden geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bilecik-Osmaneli-Bursa-Bandırma demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

59.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU’nun, SSK emekli maaşlarındaki farklılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2007)

60.-     Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, İngiltere vatandaşı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet ŞİMŞEK) yazılı soru önergesi (7/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/10/2007)

61.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

62.-     İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, balık çiftlikleri konusunda girişimlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/10/2007)

63.-     İstanbul Milletvekili Hasan MACİT’in, TEKEL’in alkollü içkiler bölümünün satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2007)