Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  149

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Mayıs 2008 Salı

 

 

Raporlar

 

1.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/123) (S.Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/124) (S.Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

            3.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/125) (S.Sayısı: 162) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

4.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/126) (S.Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

5.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/127) (S.Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

6.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/128) (S.Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/129) (S.Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

8.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/130) (S.Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

9.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S.Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

10.- 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/583) (S.Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 20.5.2008) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Suruç Sulama Projesine ve çiftçilerin teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2312)

2.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir köyün su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2694)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da kurulan doğalgaz çevrim santralinin yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2700)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2703)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2704)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2705)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2706)

8.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, organize sanayi bölgelerine doğalgaz işletmeciliğinde uygulanan iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2713)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, organize sanayi bölgelerinde doğalgaz kullanımına ve iskontolu tarifeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2714)

10.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’daki belediyelerin bütçelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2716)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717)

12.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basında çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2718)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da fırınların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2720)

15.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kent hayatında sosyal kesimlerin hizmet alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2722)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2723)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2724)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2725)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2734)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2736)

21.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2739)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2746)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2747)

24.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki ulaştırma yatırımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2748)

25.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, korsan nakliyeciliğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2749)

26.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Hızlı Tren Projesine ve bir bildiriye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2750)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2751)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2752)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2753)

30.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, AB hibe fonlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2762)

31.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Nevruz bayramında yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2763)

32.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pendik kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2764)

33.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2766)

34.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2770)

35.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, YÖK Başkanının maaşına ve sağlanan imkanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2771)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin gelirlerinden yapılan kesintilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2775)

37.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Altınova sahil şeridinde mendirek yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2776)

38.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’daki korsan ve ambulans taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2779)

39.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Üsküdar Belediyesinin tapu tahsis belgesi için istediği bedele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2781)

40.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir soruşturmadaki gözaltına alma işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2782)

41.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, örgütlü suçlara yönelik operasyonlara konulan isimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2783)

42.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu Emniyet Müdürünün görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2784)

43.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki tarihi Büyüksaat Kulesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2785)

44.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da bulvar, cadde ve sokaklara konulan reklam panolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2787)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sağlık kurumlarına ve personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798)

46.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığındaki bazı bürokratlarla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2870)

47.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Diyarbakır-Bismil’deki bazı köylerin arazi sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2871)

48.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, trafo hırsızlığına ve sulama suyu elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2873)

49.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2879)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’da depreme karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2885)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2890)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2891)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2892)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2893)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2894)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2895)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2896)

58.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2897)

59.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2900)

60.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Expo 2015 organizasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2910)

61.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2911)

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin mevsimlik çiçek ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2912)

63.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Said-i Nursi’nin mezarının bulunduğu yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2913)

64.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’daki bir mahallede uygulanacak kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2914)

65.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Hakkari-Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2915)

66.-     Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2916)

67.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir belediye çay bahçesindeki uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2917)

68.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Darülacezenin bakım hemşiresi ve bakım görevlisi kursuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2918)

69.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki köylere götürülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2919)

70.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2920)

71.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat’ın, bir şahısla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2921)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2922)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2923)

74.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2934)

75.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, öğrenci andına ve eğitimle ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2945)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2946)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2947)

81.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2948)

82.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu’daki doktor ihtiyacına ve sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2949)

83.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2950)

84.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2958)

85.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da meydana gelen uçak kazasına ve yapılan incelemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2963)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2964)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2965)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2966)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2967)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2968)

91.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2969)

92.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2978)

93.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir milletvekili hakkındaki kaçakçılık iddiası soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2982)

94.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2985)

95.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, taşımacılık ve nakliyecilikteki fiyat tarifesi düzenlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2986)

96.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, AB Komisyonu Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2987)

97.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, parti toplantılarında resmi araçların kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2989)

98.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Altındağ’daki bazı dükkanların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2997)

99.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Hatay Valiliğince verilen silah taşıma ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2998)

100.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bir derneğin düzenlediği panele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2999)

101.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay’da selden zarar gören bir köye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3000)

102.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurda giriş yasağı uygulanan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3002)

103.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir üniversite hastanesi binaları hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003)

104.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir coğrafya ders kitabındaki yanlışlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3004)

105.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir lisede ders saatlerinin Cuma namazına göre değiştirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3008)

106.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Akdeniz Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3009)

107.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Yalıhöyük Sağlık Ocağında yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3012)

108.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, vakıfların düzenlediği kermeslerde açıkta yiyecek satışına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3013)

109.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’da sağlık hizmetlerindeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3014)

110.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, zorunlu askerlik hizmetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3016)

111.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir televizyon kanalının yayınının kesilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3017)