Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  148

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Mayıs 2008 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/584) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe; Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:15.5.2008)

 

Raporlar

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt  ve 29 Milletvekilinin; Bayburt Milletvekilleri Fetani Battal ve Ülkü Güney’in; Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un; Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in; Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Gümüşhane Milletvekilleri Yahya Doğan ve Kemalettin Aydın’ın; Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın; Yalova Milletvekili İlhan Evcin’in; Hakkari Milletvekilleri Rüstem Zeydan ve Abdulmuttalip Özbek’in; Iğdır Milletvekili Ali Güner’in; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/560, 1/540, 1/577, 2/7, 2/11, 2/24, 2/160, 2/179, 2/180, 2/205, 2/207, 2/208, 2/209, 2/214, 2/216, 2/218, 2/219, 2/220, 2/221, 2/222, 2/230) (S.Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) (GÜNDEME)

            2.- Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S.Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) (GÜNDEME)

            3.- Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turzm Komisyonu Raporu (1/491) (S.Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

              

1.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, çetelerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2810)

2.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Alara Çayı yatağına ve yıkılan bir köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2812)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gemlik’te depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2813)

4.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir trafik kazasına karışan resmi araçtaki bürokratların görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2815)

5.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, TEDAŞ’tan alınan bir ihale ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2816)

6.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir siyasi parti ilçe başkanına jandarma arama noktasında yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2817)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İGDAŞ ile ilgili bazı davalara ve iş kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2820)

8.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki elektrik ve su taleplerinin karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2821)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, 2003 Bingöl depreminde konut ve işyerleri hasar görenlerin durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824)

12.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825)

13.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan kömür havzasındaki kamulaştırmalardan etkilenenlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2826)

14.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir olayda Siirt İl Emniyet Müdürünün tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2827)

15.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir şahsın yurda giriş yasağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2828)

16.-     Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2829)

17.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830)

18.-     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2831)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2832)

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2833)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2834)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836)

24.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837)

25.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Gençlik Parkının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2838)

26.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin ulaşım planlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2839)

27.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2840)

28.-     Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak’ın, Hakkari-Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841)

29.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari ve Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842)

30.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yabancı güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843)

31.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, akaryakıttaki vergilendirmeye ve bir madeni yağda yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2850)

32.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir konferansa katılan bazı yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2852)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2853)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2854)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2855)

36.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2856)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2859)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2860)

39.-     Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun-Arsuz yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2861)

40.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2863)

41.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, çoğunluk hissesi yabancı bankaların ipotek altında tuttukları arazilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2868)

42.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Bolu’daki bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2869)