Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  147

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Mayıs 2008 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, DSİ Bölge Müdürlüklerindeki rasat işçilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

2.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Ayvalı Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

3.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kılavuzlu Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

4.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ekonomik tedbirlerde istihdamın gözetilmesine ilişkin Devlet Bakanından Mehmet Şimşek sözlü soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

5.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına dağıtılmayan temettülere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 1 Mayıs kutlamalarına ve DİSK’e karşı tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

8.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu’da dondan zarar gören fındık üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TMO’nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, küçük işletmelerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, pirinç ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

16.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, pirinç ithalatı kontrol belgelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

17.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

18.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ucuz gübre teminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

19.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ÇEAŞ’ın küçük hissedarlarına kar dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başkanlığa verilen önergelerde kullanılan dile ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3388) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

2.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, süresi içinde cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3389) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3390) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3391) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanına gönderilen tüzüklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3392) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Danıştay’ın görüşü alınan kanun tasarılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3393) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

7.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Hükümet üyelerinin çocuklarının kurduğu şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3394) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, servetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3395) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

9.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Hakkari Belediyesine yapılması gereken ödemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

10.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye personel alımına ve bazı programlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3397) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

11.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Köye Dönüş Projesine ve 5233 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3398) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

12.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB üyelik sürecinde açılabilen müzakere başlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3399) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, KKTC’deki Rum okullarının denetimine ve Rum kesimine geçişlerdeki sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3400) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

14.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir AB heyetinin Gökçeada ve Bozcaada’yı ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3401) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

15.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karaisalı yolu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3402) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

16.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3403) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

17.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3404) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

18.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, 1 Mayıs kutlamalarında yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3405) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

19.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3406) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

20.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3407) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

21.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesinin TSK’ya verilmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3408) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirme gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3409) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

23.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’a ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

24.-     Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyona ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3411) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Atatürk Havalimanında güvenlik kontrolünde ayrıcalıklı uygulama yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3412) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

26.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, tıp fakültelerinin Devletten alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3413) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

27.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, çeltik açığına ve üreticilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3414) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

28.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hayvancılıktaki desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3415) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/5/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3416) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

30.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cezaevlerine alınacak gazete ve dergilerin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3417) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

31.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, borçlu geçen ortaöğretim öğrencilerinin fark dersleri sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3418) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

32.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/3419) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

33.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirmeye bağlı iş kaybı tazminatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3420) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

34.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin kullandığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/3421) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/5/2008)

35.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, fosforik asit ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3422) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

36.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3423) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı konuşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3424) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

38.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, enflasyon hesaplamasına ve enflasyon farkı ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3425) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

39.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Şam ziyaretine ve Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3426) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

40.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, AB Karma Komisyonu Eş Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3427) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

41.-     İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, nişasta bazlı şeker üretimindeki kotaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3428) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

42.-     İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, 1 Mayıs kutlamalarında çıkan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3429) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

43.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir avukata verilen davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3430) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

44.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Türk Telekom’un kamu hisselerinin halka arzına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3431) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

45.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Fatsa Halk Plajından kum çekilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3432) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

46.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Seydişehir Eti Alüminyum’un özelleştirilmesi sürecindeki bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3433) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

47.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, 1 Mayıs’taki olaylarda yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

49.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3436) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

50.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, Güngören-Tozkoparan Mahallesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

51.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, asayiş suçları verilerine ve izlenen bazı oluşumlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

52.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türk Tabipler Birliği Başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

53.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Valisinin adının verildiği kamu yapılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

54.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, öğrencilerin yönlendirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3441) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

55.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargı kararlarının uygulanmasına ve bir  öğretmenle ilgili işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3442) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

56.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, müdür yardımcılığı atamalarına ve ödül belgelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3443) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

57.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, derslik ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3444) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

58.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3445) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

59.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okula bağış yapmayan öğrencilere karşı yapıldığı iddia edilen davranışlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3446) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

60.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, bir ilköğretim okulu yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3447) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

61.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’da atıl bırakılan deprem konutlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3448) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

62.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir bürokratın görevden alındığı iddiasına ve İngilizce ifade kullanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

63.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bazı kamu harcamalarının kaydına ve akaryakıttan tahsil edilen vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3450) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

64.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Türk Telekom’un halka arz edilen hisselerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3451) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

65.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, özel iletişim vergisi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3452) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

66.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3453) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

67.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bebek ve çocuk hastalıkları ile ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3454) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

68.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3455) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

69.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Suudi Arabistan’da idam cezasına çarptırılan bir vatandaşımızla ilgili girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3456) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

70.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir ifadesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3457) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

71.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, SHÇEK’in gelirlerine ve yaptığı yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3458) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

72.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, YARSAV ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3459) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/5/2008)

73.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, TMO’nun bazı ürünlerdeki piyasa işlemlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3460) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

74.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir sporcunun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3461) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

75.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3462) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

76.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, SPK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3463) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

77.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir köyde kurulacak tesislerin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3464) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

78.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir köyde işletme ruhsatı verilen tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3465) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/5/2008)

79.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon sistemleri (METSİS) projesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3466) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 19 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Hasankeyf’e etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2008)

 

Gensoru Önergesi

 

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Sabah Gazetesi ile ATV Televizyonunun satış ihalesinde ve ihale bedelinin finansmanında bir Grubun lehinde etkin rol alarak yetkisini kötüye kullandığı  iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 14/5/2008) (Dağıtma tarihi: 15/5/2008)