Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  146

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Mayıs 2008 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/94) (S. Sayısı:123) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) (GÜNDEME)              

            2.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/233) (S. Sayısı:124) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) (GÜNDEME) 

3.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) (GÜNDEME)