Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  145

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Mayıs 2008 Salı

 

 

Teklifler

 

            1.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/238) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

            2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/239) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

 

 

Tezkereler

 

1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/423) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/424) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)

3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/425) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.2008)