Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  144

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Mayıs 2008 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

            1.- 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/583) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2008)

 

 Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/578) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/579) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2008)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/580) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2008)

            4.- Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/581) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2008)

            5.- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı (1/582) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2008)

           

 

Teklif

 

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadolu’un; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi (2/237) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008)

 

Tezkereler

 

1.- Bartın Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/420) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/421) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/422) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir holdingin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, arı yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

5.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, süt inekçiliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

7.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Serik İlçesinde orman alanında taş ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Ermenistan’da resmi törende Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

12.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

13.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir gruba iki kamu bankasından verilen krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

15.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İlinin içme suyu sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

16.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısı üreticilerinin zararının tarım sigortasından karşılanmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

17.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hidrojen enerjisine ve bor teknolojilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

18.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ermenistan’da düzenlenen törende Türk Bayrağına yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

19.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler konusundaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3289) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Vakıflar Kanunu uyarınca taşınmaz edinimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3290) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

3.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak İl Özel İdaresinin bir birimine personel alımına ve unvan değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3291) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Sabah-ATV ihale bedelinin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3292) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

6.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Başbakanlığa ait uçak ve helikopterlerin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3294) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Sabah-ATV ihalesinin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3295) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

8.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, mayın ve bomba tuzaklarında şehit ve malul olan güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3296) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

9.-   Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3297) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

10.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı F tipi cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3298) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2008)

11.-     Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun, zamanaşımına uğrayan bazı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3299) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çağlayan Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3300) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, orkinos balığı çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3301) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

14.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, balık çiftliği üretim alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3302) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

15.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ankara Radyosundaki yöneticilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3303) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

16.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3304) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir belgeselin TRT’de yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3305) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

18.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Siirt’te görev yapan bir subay hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2008)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3307) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

20.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, teknik hizmetler sınıfına alınmayan arkeologlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3308) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

21.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te inanç turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3309) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

22.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, sokakta yaşayan ve eğitim alamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bazı okullarda dini içerikli film seyrettirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

24.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan görevlendirmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Anadolu liselerine öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

26.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anamur’un bir köyünde hayvancılık desteği uygulamasından doğan mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3314) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

27.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, çiftçilerin kredi kullanımındaki tapu ipoteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3315) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, kiraz üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3316) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

29.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, hayvancılıktaki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3317) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

30.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, üst düzey yönetici atamalarına, bina tadilatına ve bazı taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3318) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

31.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3319) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

32.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3320) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

33.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Katar’a yapılan resmi ziyaretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3321) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

34.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın,, Gümüşhacıköy İlçesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3322) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

35.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, çevreyle ilgili bir konuda idari yargıya başvuran bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3323) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

36.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mersin Limanında bekletilen atık dolu konteynırlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3324) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3325) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

38.-     Tunceli milletvekili Şerafettin Halis’in, Devlet kurumlarınca bastırılan tanıtım ve davetiye kartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3326) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3327) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

40.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sabah-ATV ihalesini alan şirkete ve sağladığı krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3328) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

41.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının şehit ailelerine yaptığı bağışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3329) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir arazi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3330) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesine yapılan ödeme ve kesintilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

44.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Bingöl’de deprem sonrası verilen kredilerin geri ödemelerinde yaşanan zorluklara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

45.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3333) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

46.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara satılan arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3334) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

47.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, mevsimlik işçilerin sosyal güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3335) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

48.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, BAĞ-KUR’dan emekli olmak isteyenlerin yaşadığı bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

49.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP’ın finansmanında İşsizlik Fonunun kullanılacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3337) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

50.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir ihale bedelinin finansmanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3338) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

51.-     İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, TRT yöneticilerine ve yeni alınan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3339) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

52.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, TRT’deki personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3340) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

53.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT programlarına ve personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3341) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

54.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, kaçak ve kayıp elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

55.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki bir termik santralin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3343) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

56.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te işletilen bir maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

57.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Atatürk Hava Limanı yoluna ve bir arazinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/4/2008)

58.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, belediyelerin lale dikimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

59.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, 1 Mayıs 1977 Taksim olaylarının aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3347) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

60.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, alkometre ve hız ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3348) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

61.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Silivri’deki bir okul arsasının plan değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3349) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

63.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

64.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

65.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

66.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

67.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

69.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

70.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

71.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

72.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve danışman kadrolarında çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

73.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bazı büyükşehir belediyelerinin lale dikimine ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ithal palmiye ağacı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3361) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

74.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin verdiği burslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3362) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

75.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki kültür varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

76.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Çin’de Hereke halılarının taklidinin yapılıp aynı isimle satıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

77.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

78.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısına yapılan ek ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’nin doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3367) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

80.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, vekaleten ve geçici görevlendirilen idarecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

81.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’nin eğitim kurumlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

82.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sınav ve kılavuz ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3370) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

83.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Seyitgazi İlçesinde öğrenci taşımacılığı yapan esnafın hak edişlerinin ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3371) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

84.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir lise müdürünün görevden alınmasına ve yerine yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3372) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

85.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

86.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, eczanelerin alacaklarının geç ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3374) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

87.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aile hekimliği uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

88.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, tarım ürünleri fiyatlarındaki artışa ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’de tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3377) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

90.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tarım Sigortaları Kanunu uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3378) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

91.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, tahıl ürünlerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

92.-     İstanbul Milletvekili Hasana Macit’in, Bursa ve Balıkesir’de mera kapsamından çıkartılan alanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3380) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

93.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kamyonlarda yolcu taşınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

94.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi konusunda sunulan bir bildiriye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

95.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Amasra ayrımı Arıt-Aydınlar yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/4/2008)

96.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, karayolu taşımacılığında tonaj kontrolüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3384) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

97.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3385) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/4/2008)

98.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bazı olaylardan mağdur olan SHÇEK korumasındaki çocuk ve gençlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/4/2008)

99.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KOSGEB’in KOBİ’lere kullandırdığı desteğe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3387) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/4/2008)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

              

1.Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, müteahhitlerin ve işletmelerin kamudan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2659)

2.İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2661)

3.Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gazilere ödenen şeref aylığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2665)

4.İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü personelinin kurduğu derneğin özel sağlık kuruluşlarından bağış topladığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2666)

5.İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin ithal ettiği palmiye ağaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2674)

6.İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir firmanın ihalelerine ve faaliyetleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675)

7.Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, bir soruşturmaya Ergenekon adının verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2676)

8.Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün oğlunun okullara güvenlik kamerası takan bir şirketin ortağı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2678)

9.Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Bolu’da yapılan bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2679)

10.  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin bir konferansa katılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2680)   

11.  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihale verdiği firmaların çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2692)