Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  143

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Mayıs  2008 Cuma

 

 

Rapor

 1.- Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska Türklerinin sorunları ile anavatana dönmek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/182) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8/5/2008)

2.-   Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, Van İlinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/183) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8/5/2008)