Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  140

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mayıs  2008 Salı

 

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in; 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/231) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2008)

            2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2008)

            3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 2 nci Maddesi (D) Fıkrasına (3) Numaralı Bendin Eklenerek Değiştirilen Adların Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/233) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2008)

            4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/234) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008)

            5.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/235) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008)

            6.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/236) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2008)

 

Tezkereler

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/411) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.2008)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/412) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2008)

3.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/413) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2008)

4.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/414) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2008)

5.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/415) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2008)

6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/416) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2008)

 

Rapor

 

1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 6.5.2008) (GÜNDEME)                                                

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, denizi dolduran bir firmaya kesilen cezaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman-Konya Kalkınma Ajansının kurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Avrupa’dan Konya’ya direkt uçak seferleri yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

4.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

5.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TRT’deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik borcu nedeniyle kapanan sulama kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, çiftçilere verilen desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kapalı sistem sulamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

11.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

12.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

13.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’daki bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

14.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

15.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulama kanallarının bakımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

16.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, mevsimlik işçilerin taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

17.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özel güvenlik kurumlarının görev ve yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, polis maaşlarının iyileştirilmesine ve polis alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3226) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kanser vakalarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3227) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

3.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bölünmüş yol yapımıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı yakınlarının ticari işleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3230) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, Pina Yarımadasındaki yangına ve deniz dolgusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

7.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da kalkınma ajansı kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

8.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Asi Nehrindeki su yetersizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

9.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, AKPM Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

10.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

11.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İngilizcede Türkiye’ye karşılık kullanılan kelimeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/4/2008)

12.-     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Bingöl Adaklı deprem konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

16.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Marmara Denizinden kum çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

18.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, şiddet ve istismara maruz kalan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

19.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kadına yönelik şiddete ve kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3244) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

20.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, polis eğitim merkezlerine öğrenci alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

21.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, altyapı çalışmalarından mağdur olan işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

22.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3250) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Elazığ’ın Maden İlçesindeki Saat Kulesi ve Hükümet Konağının onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

27.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği çalışanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

30.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

33.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir lisede öğrencilere izletilen bir filme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3258) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

34.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, brode ve nakış dalının meslek kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

35.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hizan İlçesindeki eğitim imkanlarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

36.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim müfettişliği mülakatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3261) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3262) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3263) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

40.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısındaki düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

45.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, personel alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

46.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

47.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bitkisel yağ üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3272) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

48.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, damlama sulama sisteminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

49.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TMO’dan pirinç alan firmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3274) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

50.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, damızlık sığır ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3275) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

51.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TMO’nun bir şirkete pirinç satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3276) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

52.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, çiftçilerin tarım ve kredi kooperatiflerine borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

53.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir karayolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3278) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

54.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3280) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

58.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3283) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

59.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3284) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

60.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3285) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

61.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KOSGEB’e personel alımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3286) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

62.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/3287) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/4/2008)

63.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in Cumhurbaşkanının mal bildirimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3288) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)