Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 14

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ekim 2007 Cuma   

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Enerjide Türkiye” başlıklı rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20)

3.-   Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın’daki kuraklık sorununa ve yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26)

4.-   Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, geçmiş yıllara ait çiftçi alacaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27)