Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  139

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Mayıs  2008 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı (1/574) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2008)

            2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (1/575) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2008)

            3.- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/576) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2008)

 

Raporlar

 

1.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/514) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) (GÜNDEME)        

2.- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) (GÜNDEME)

3.- Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222)  (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) (GÜNDEME)