Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  138

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Mayıs  2008 Perşembe

 

Teklifler

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/228) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.2008)

            2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin; Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/229) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2008)

            3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/230) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, demir fiyatlarındaki artışa ve inşaat sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir kredi değerlendirme kuruluşunun notuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, temel gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tarım politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

5.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı programı mezunlarının istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

6.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kardelen çiçeklerinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, mısır prim fiyatlarına ve mısır ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, arazi toplulaştırmasındaki tapu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, büyükbaş hayvan desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

11.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, YÖK Başkanına tahsis edilen zırhlı araca ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

12.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TRT’nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

13.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

14.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, fiyat artışları karşısında piyasa denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

15.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’nun buğday ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

16.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’nun buğday ithalatının etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

17.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, buğday ve çeltik üretiminin artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

18.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’nun çeltik satışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

19.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO’nun pirinç satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

20.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kırsal Kalkınma Programı projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

21.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ithal pirincin niteliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

22.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa Üçtepeler mevkiindeki tarihi eser kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

23.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, pirinçte gümrük vergisinin düşürüleceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

24.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’daki bazı fabrikaların kuyu suyu kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

25.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

26.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin TMSF’ye borcu olup olmadığına ve kamu bankalarında kredi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

27.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin konut yaptığı arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

28.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

29.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, dolu ve don olaylarına karşı tarım sigortasında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

30.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

31.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ürün desteklemelerinin açıklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

32.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Adana’da özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

33.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

34.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’daki mermer ocaklarının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yardım paketi dağıtımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3087) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

2.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mevsimlik işçi göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3088) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

4.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı bakanlarla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

5.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, kuru gıda fiyatlarındaki artışla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme programındaki bir bankadan bir grubun yüklü miktarda kredi başvurusu yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3092) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

7.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom ve Halkbank’ın halka arzına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3093) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

8.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Maliye Bakanının oğlu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3094) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

9.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, açtığı ve hakkında açılan tazminat ve ceza davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3095) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

10.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesine kaynak sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3096) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

11.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin kullanımı için uçak talep edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

12.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Maliye Bakanının oğlu hakkında basında çıkan bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

13.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

14.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

15.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, pirinç ve çeltik ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

16.-     Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun, bazı eski belediye başkanları döneminde açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3102) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılığa uğrayanlara yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3103) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

18.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3104) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir şirkete yönelik sendikal örgütlenme konusundaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3105) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

20.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın-İkizdere Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3106) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

21.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Marmaris’te açılacak manganez madeninin etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

22.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Başkanının makam aracı kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3108) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

23.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3109) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

24.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, SPK Hukuk İşleri Daire Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3110) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

25.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, akaryakıt şirketlerinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

26.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, BOTAŞ’ın bir ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3112) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

27.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ankara ve İstanbul’da köprü ve üst geçitlerdeki reklam panolarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3113) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, tazminat alamayan Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

29.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Osmaniye’de bir ilköğretim okulu binasının başka bir okula tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3115) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

30.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, belediyelerin mahalli idareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişlerince denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

31.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bir yolun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

32.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bazı tarihi yapıların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

33.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm ödüllerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

34.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, ürün desteklemelerini alamayan çeltik üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

35.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ta kiralanan Hazine arazisindeki ağaç kesimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3121) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

36.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’de Hazine arazileri satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3122) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

37.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yenişehir İlçesindeki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

38.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı ilköğretim okullarındaki gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3124) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir okul müdürü hakkındaki soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

40.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, eğitimde şiddet uygulanmasının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

41.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3127) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Mavişehir’de okul yaptırılması amacıyla devredilen arsaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3128) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

43.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’ınn, İzmir’deki eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3129) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

44.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, üniversite giriş sınavındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3130) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

45.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki öğretmen sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3131) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

46.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3132) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

47.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Sosyal Güvenlik Kurumunun işitme cihazları alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3133) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tıp ve dal merkezlerinden istenen uygunluk belgelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

49.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, tıp ve dal merkezleriyle ilgili yeni düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3135) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

50.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık 2008 Kongresine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3136) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

51.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir hastanede bir hastanın muayene edilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

52.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, tarım ürünleri fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3138) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

53.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, TMO’nun buğday ve pirinç piyasasındaki rolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3139) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

54.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, zirai ilaç kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3140) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

55.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kaçak çay ticaretine ve çay piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3141) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

56.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı ürünlerin rekoltelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3142) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

57.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TMO’nun buğday ve çeltik stokuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3143) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, bazı tarım ürünlerinin üretim, tüketim ve dış ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3144) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

59.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, arıcılıktaki desteklemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

60.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TMO’nun bazı tarım ürünlerini alım ve satımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3146) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

61.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kiralanan bir Hazine arazisinde zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3147) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

62.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kuraklık nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

63.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, tahıl ve bakliyat ürünleri üretimi ve dış ticareti ile fiyatlardaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3149) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

64.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, pirinç piyasasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3150) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

65.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, pirinç piyasasındaki gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3151) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

66.-     İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, merkez teşkilatı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3152) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

67.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT haber müdürlüklerinde sözleşmeli olarak göreve başlatılan kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3153) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

68.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, yerleşim alanları yakınında baz istasyonu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3154) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

69.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, temiz ve doğru Türkçe kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

70.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Kutlu Doğum  Haftası kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

71.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün vakıf zeytinliğini kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3158) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

73.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3159) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

80.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’ın bir mahallesindeki altyapı sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

81.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Biga Ovasındaki sulama inşaatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3167) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

82.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kiralanan bir Hazine arazisindeki ağaç kesimlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

83.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Hac organizasyonunda meydana gelen aksaklık ve mağduriyetlere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türkçenin doğru kullanımı ve korunması çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

85.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da inşaatı biten bir yüzme havuzunun yıkılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3171) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

86.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, BM Güvenlik Konseyi seçimlerine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

87.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, taşınmaz mal ediniminde karşılıklılık ilkesinin uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

88.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, yabancı sahil güvenlik güçlerinin Türk balıkçılarına müdahalelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

89.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

91.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3177) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

92.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3178) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

94.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

95.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bazı kurumlara olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

96.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Yenimahalle Belediyesinin bir şirketine, bina tadilatına ve ilan harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3183) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

98.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3184) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

100.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3186) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

101.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, çevreyi olumsuz etkileyen faaliyetlerin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3187) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

102.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Güllük Körfezinde kaçak dolgu yapan turistik tesise ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

103.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3189) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

104.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3190) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

105.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3191) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

106.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

107.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

108.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

109.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3195) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

110.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3196) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

111.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3197) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

112.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk dilinin etkin ve doğru kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir okuldaki olayın soruşturmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

114.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, atamaları iptal edilen yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

115.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

116.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’daki bir köyün arazilerinin kullanımı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/4/2008)

117.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3203) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

118.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3204) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

119.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3205) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

120.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3206) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

121.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3207) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

122.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3208) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

123.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3209) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

124.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, özel hastaneler yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

125.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, atama ve görev yeri değişikliklerinde sendika üyeliğinin dikkate alındığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

126.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3212) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

127.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’daki meraların kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

128.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3214) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

129.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3215) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)

130.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3216) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

131.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3217) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

132.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3218) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/4/2008)

133.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana ve Mersin’de yeni bir havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

134.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, THY’nin kurduğu yeni havayolu şirketine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

135.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir dere yatağından kum çıkarılmasının etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

136.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TEDAŞ’ın elektrik hatları ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3222) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

137.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Milletvekillerin Genel Kurul ve komisyonlardaki olumsuz davranışlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3223) Başkanlığa geliş tarihi: 18/4/2008)

138.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Milletvekillerine tahsis edilen telefon ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3224) Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

139.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Milletvekillerine tahsis edilen telefon ödeneğinin kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3225) Başkanlığa geliş tarihi: 17/4/2008)

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 24 Milletvekilinin, petrol arama çalışmaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2008)