Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                               No:136

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Nisan 2008 Salı

 

Tasarı

 

            1.- İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/570) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan balık çiftliklerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008)

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 Milletvekilinin, Mersin’de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, SHÇEK’e bağlı yerlerde yaşanan sorunların araştırılarak bakım, koruma ve yetiştirme hizmetlerinin etkin verilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

(10/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bazı kamu kurumlarının internet sitelerindeki bazı şahıslarla ilgili tanıtıcı bilgilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

3.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’in, bir Başkan Başmüşavirine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3022) Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2008)

2.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir yerel gazetedeki iş başvurusu ilanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

3.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TCDD’nin taşınmazlarının satışına ve TCDD’deki bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, çakı taşımasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Diyarbakır Barosu Başkanına gösterdiği tepkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, gazilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3027) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

7.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çapa Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3028) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, memurlara enflasyon farkı ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3029) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

9.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine el konulması sebebiyle açılan tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3030) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

10.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir operasyon kapsamındaki soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3031) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

11.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’daki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, GAP yatırımları ile sosyal ve ekonomik projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3033) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

13.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, kuru gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

14.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, okul kütüphanelerindeki bazı kitaplara ve bir grubun takibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

15.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suudi Arabistan’da bir Türk vatandaşı hakkında verilen idam kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3036) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

16.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın,  Adana’da bir TOKİ uygulamasının orman alanına yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

17.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3038) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

18.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, iki tutuklunun görüşme haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

19.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, göçebe ailelerin iskanına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

20.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu’nun bazı mahallelerinin paftalarında kıyı kenar çizgisinin iptaline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3041) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

21.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı arsa ve arazilerin tapularının iptal edilerek Milli Emlak Müdürlüğüne devredildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

22.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’daki katı atık depolamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3043) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

23.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Girme Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

24.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, nüfus verileri ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3045) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

25.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, işsizlikle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3046) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’daki tarihi binaların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3047) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

27.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’de işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

28.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3049) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

29.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’daki katı atık toplama sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

30.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Sulukule’de yapılan yıkımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

31.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı cenazelerin teslimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

32.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, araç plakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

33.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı üniversite öğrencilerinin posta kutularına bırakılan tehdit mektuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3054) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

34.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, mevsimlik işçilerin kamyonlarda taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

35.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3056) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

36.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Gümüşhane-Köse’deki tarihi ve turizm potansiyeli taşıyan yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3057) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Kongre Vadisi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3058) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

38.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Madımak Otelinin müze haline getirilip getirilemeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3059) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

39.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Trabzon Devlet Tiyatrosunda sergilenen bir oyunda metin değişikliği yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3060) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

40.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da belediyelere ve TOKİ’ye tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3061) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

41.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Sümer Halı Fabrikası işçilerinin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, iptal edilen genelge karşısında Anadolu Liselerine atanan öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3063) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

43.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, OKS sorularında değişiklik yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

44.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yeni açılan bazı okullarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3065) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

45.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, okullaşma durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3066) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

46.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

47.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla’daki bir hastanenin ruhsat sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3068) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

48.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Balıkesir-Dursunbey Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

49.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi çalışanlarının statü değişikliğinden doğan hak kayıplarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3070) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

50.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, süt fiyatlarındaki düşüşe ve üreticilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

51.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, pamuk primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3072) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

52.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, 2004’teki don afetinden etkilenen fındık üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3073) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

53.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, çiftçilere verilen desteklere ve TMO’nun buğday stokuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3074) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

54.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, İvrindi eski PTT binasının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3075) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

55.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, demiryollarının çift hatlı hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

56.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir THY pilotuyla ilgili iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

57.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yirmi yaş üzeri kamyon ve çekicilerin yurt dışına çıkış yasağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3078) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

58.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, terörle mücadelede verilen şehitlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3079) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

59.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, toprak bütünlüğümüzü dikkate almayan haritalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3080) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

60.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TRT’deki atama ve görevlendirmeler ile bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/4/2008)

61.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yabancı şirketlerin edindikleri taşınmazlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/3082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

62.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Piraziz ve Bulancak ilçelerine spor tesisleri yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/4/2008)

63.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sınır ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/3084) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

64.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, başka kurumlara naklen geçiş yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/3085) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/4/2008)

65.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ulusalcılığın Emniyet Genel Müdürlüğünce tehdit olarak gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)