Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                               No:135

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Nisan 2008 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/568) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi; 22.4.2008)

            2.- Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/569) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 5862 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/223) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2008)

            2.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/224) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.4.2008)

 

Raporlar

 

            1.- İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S.Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

            2.- Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/103) (S.Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

            3.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S.Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S.Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

5.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/106) (S.Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/107) (S.Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

7.- Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/108) (S.Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/109) (S.Sayısı: 146) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

9.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/110) (S.Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

10.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/111) (S.Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

11.-Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

12.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/541) (S.Sayısı:219) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) GÜNDEME

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

              

1.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, yargıda tarafsızlık ilkesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1992)                                                

2.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, zorunlu din derslerine ve Alevilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2062)                                                

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun Gümrük Başmüdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385)                                                 

4.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, doğum ve ölüm kayıtlarının bazı siyasi partilere verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386)                                                

5.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, YÖK Başkanına zırhlı makam aracı tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388)                                                

6.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, yasa dışı örgütlenmelerle mücadele konusundaki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2390)                                                

7.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir GSM operatörünün yönetim kuruluna ve Milli Eğitim Bakanlığıyla protokol imzalayıp imzalamadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2391)                                                

8.-   Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2392)                                                

9.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir operasyonun gizli bilgi ve belgelerinin deşifre edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2393)                                                

10.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla tersaneler bölgesinde yaşanan sorunlara ve deniz dolgusu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2394)                                                

11.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, afla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2395)                                                 

12.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, yasa dışı telefon dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2396)                                                

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2398)                                                

14.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399)                                                

15.-     Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş’un, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400)                                                

16.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TPAO ile bir enerji grubu arasında doğalgaz elektrik santrali konusunda gizli anlaşma imzalandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406)                                                 

17.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra-B sahasındaki kömür varlıklarının işletme hakkı kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407)                                                

18.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirket ve iştirakleri genel müdürlerinin aylık toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408)                                                

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409)                                                

20.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol ve çevre düzeni sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410)                                                

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Marmaris’teki bir madencilik faaliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411)                                                 

22.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman Belediyesine sel zararının karşılanması için aktarılacak ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2412)                                                

23.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tespiti ve telafisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2413)                                                

24.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2414)                                                

25.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, belirli kıdem sürelerini tamamlayan Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin iş akdinin feshine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2419)                                                

26.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Marmaris’teki bir madencilik faaliyetinin basra çamına ve bal üretimine verdiği zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2420)                                                

27.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2421)                                                 

28.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, taşımacılık sektöründeki korsan firma sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2422)                                                

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün ana yol bağlantısının trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2423)                                                

30.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki deniz dolgusu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2424)                                                

31.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2431)                                                

32.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Ergani ve Maden bakır yataklarının işletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2432)                                                

33.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Merkez Bankası personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2437)                                                

34.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul’daki bir kavşak projesinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2438)                                                

35.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, gizli ses kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2440)                                                 

36.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dışişleri Konutundaki tadilata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2441)                                                

37.-     Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, sulama birliklerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2442)                                                

38.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa İl Özel İdaresince yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2443)                                                 

39.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448)                                                 

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449)                                                

41.-     Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, ithal ürünlerde ödeme tutarının tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450)                                                

42.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2451)                                                

43.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2452)                                                

44.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel yönetim kuruluşlarının sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2453)                                                

45.-     Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2456)                                                

46.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine uygulanan doğalgaz tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2457)                                                 

47.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Taksim Metro İstasyonundaki bir sergiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458)                                                

48.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, av tüfeklerindeki ruhsatlandırmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459)                                                

49.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Derbent Belediyesindeki işçilerden bir kısmının iş akitlerinin feshine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460)                                                

50.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, bir köyün bağlı olduğu ilçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2461)                                                 

51.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462)                                                

52.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediyelerin açtığı koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463)                                                

53.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TCDD Gar Meydanına köprülü kavşak yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2464)                                                 

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki belediyelerin çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465)                                                

55.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, metrobüs yolu projesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2466)                                                

56.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467)                                                

57.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman İl Özel İdaresince kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2468)                                                

58.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yurt dışında basılması için destek sağlanan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2473)                                                

59.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Spor Toto Teşkilatının eksik vergi ödediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475)                                                 

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478)                                                

61.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479)                                                

62.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da açılan eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484)                                                

63.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485)                                                 

64.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2486)                                                

65.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487)                                                

66.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488)                                                

67.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki idari bölümlerle ilgili düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489)                                                

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, katkı ve öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490)                                                

69.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Turgutlu Belediyesinin özel okullara kitap bağışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492)                                                 

70.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, tüp bebek tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2494)                                                

71.-     Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495)                                                

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2496)                                                

73.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, doktorların bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2497)                                                

74.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nakliyecilikte aranan bir belgenin alımında süre uzatımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502)                                                

75.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503)                                                

76.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504)                                                

77.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Sahil Yolunun Giresun geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505)                                                

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2506)                                                

79.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, YÖK Başkanının BDDK’da danışmanlık yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2508)                                                

80.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yabancıların iştirak yoluyla ortak oldukları şirketlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2509)                                                

81.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, 22 nci dönemde hazırlanan ve görüş bildirilen kanun tasarısı ve KHK taslaklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510)                                                

82.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tasfiye halindeki İhlas Finans Kurumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2514)                                                

83.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, özel bir sağlık kuruluşuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2518)                                                 

84.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, eczacıların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2519)                                                

85.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan İlçesine yapılacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2524)                                                

86.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, doğalgazda eksik tedarike ve akaryakıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525)                                                

87.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, OSB’lere uygulanan doğalgaz iskonto oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

88.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Muğla ve Aydın’daki maden arama faaliyetlerine ve orman tahribatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528)                                                 

89.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2529)                                                

90.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gürsu İlçesindeki bir gölete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2530)                                                

91.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yoksul ve muhtaçlara yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531)                                                 

92.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesince basılan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532)                                                

93.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, valilik ve belediyelerce yapılacak olan stratejik il planlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533)                                                

94.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Beyoğlu Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

95.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, 1993 yılında Digor’da meydana gelen olayların sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

96.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’daki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

97.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bazı illerdeki çeşitli trafik verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2537)                                                

98.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Pamukkale’deki bir kazı çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539)                                                

99.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, lise son sınıf öğrencilerinin alan değiştirme mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547)                                                 

100.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548)                                                

101.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2549)                                                

102.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, hak etmeyen kişilere yeşil kart verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550)                                                

103.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde-Çiftlik karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/3/2008)

104.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2568)                                                

105.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Adıyaman bağlantılı bazı yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2569)                                                

106.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel yönetim kuruluşlarının Hazine alacağı niteliğindeki borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2570)                                                 

107.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkanlık Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2571)                                                 

108.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575)                                                

109.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2577)                                                

110.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, hastanelerde hizmet satın alma yoluyla istihdam edilen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2579)                                                 

111.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, Et ve Balık Kurumu işçilerine sendika üyeliği konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2580)                                                 

112.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2581)                                                

113.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, sanal kumar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2583)                                                

114.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2008)

115.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588)                                                

116.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589)                                                

117.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, 4875 sayılı Kanun kapsamındaki yabancı şirketlerin edindikleri taşınmazlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2594)                                                

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir konferansta yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2595)                                                 

119.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, haksız olarak yeşil kart alanların takibatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603)                                                

120.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelerin personel giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604)                                                

121.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç kiralamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605)                                                

122.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara’da tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606)                                                

123.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sanayi ve tıbbi atık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2607)                                                

124.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608)                                                

125.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2609)                                                

126.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2610)                                                 

127.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Ankara’da bir caddedeki çalışmalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611)                                                

128.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2613)                                                

129.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiraya verdiği büfelere yaptığı bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2614)                                                

130.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir belediye başkanının beyanat ve icraatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2616)                                                 

131.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İGDAŞ ve İSKİ’nin ihale verdiği firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2617)                                                

132.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da gece yarısından sonra toplu taşıma hizmeti verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2618)                                                

133.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, vergi dairelerinin mükellefe baskı yaptığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2624)                                                

134.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, er ve erbaşlara ödenen operasyon tazminatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627)                                                 

135.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan İlçesindeki bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631)                                                

136.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özürlü ve engelli çocukların eğitimi konusundaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634)                                                

137.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Pendik Harmandere Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635)                                                

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir ilköğretim okulundaki fişleme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636)                                                

139.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir öğretmen hakkındaki bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2637)                                                 

140.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sağlık kuruluşlarında türbanlı personel çalıştığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638)                                                

141.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2639)                                                

142.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2640)                                                 

143.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2641)                                                

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646)                                                

145.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya bağlantılı bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2647)                                                

146.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2648)                                                 

147.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2649)                                                

148.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2650)                                                

149.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654)