Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  133

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Nisan 2008 Perşembe

 

 

Raporlar

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları  (2/210, 2/27) (S.Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 24.4.2008) (GÜNDEME)

2.- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/549) (S.Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 24.4.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 21 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2008)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tahıl sektöründe yaşanan krizin ve TMO’nun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2008)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, tarım sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2008)