Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  132

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Nisan 2008 Salı

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerinin Munzur Vadisine muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/04/2008)