Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  131

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Nisan 2008 Pazartesi

 

Gensoru Önergesi

 

1.-   Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 27 Milletvekilinin, Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Desteklemelerin Zamanında Ödenmemesi veya Kaldırılması, Girdilerdeki Artışlar ve Ürünlerdeki Düşük Fiyat Oluşumu Sonucu Üreticilerin; Temel Gıda Maddelerinde Meydana Gelen Aşırı Fiyat Artışları ile de Halkın Mağduriyetine Sebep Olduğu, TMO’nun Yönetiminde ve Tarım Politikalarında Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeyerek Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker Hakkında Anayasanın       99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi  (11/1) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17/4/2008) (Dağıtma Tarihi: 20/4/2008) (GÜNDEME)