Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  130

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Nisan 2008 Cuma

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bazı kamu kurumlarında ve liselerde türban takıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2240)

2.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, yurt dışından soruşturma talepli bir dosya gelip gelmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2242)

3.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, doğalgaz sayacı aboneliğinde haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2243)

4.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2244)

5.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2249)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, işsizlik sorununun çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2250)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sanayi sektöründeki ara elemanı açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2251)

8.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2252)

9.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesince yaptırılan sosyal tesislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261)

10.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, TEKEL’in özelleştirilmesine tepki gösteren işçilere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262)

11.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesi taşınmaz tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264)

12.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşunun eski genel müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266)

14.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, maden üretimi yapan kurumların özelleştirme şartlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2273)

15.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2275)

16.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2276)

17.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2277)

18.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da öğretmenlerin yararlanabildiği sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280)

19.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2281)

20.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Kale Devlet Hastanesinin Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesine devrine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282)

21.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, hizmete kapanan Beykoz Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283)

22.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir sağlık ocağında çalışan bir sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2284)

23.-     Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Kars-Ani bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2291)

24.-     Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, Selim-Göle yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2292)

25.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Milli Eğitim Bakanının YÖK Başkanıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2300)

26.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Dünya Bankasından alınan krediyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2301)

27.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yolsuzlukla ilgili bir ihbar mektubu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2303)

28.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suriye sınırındaki mayınlardan temizlenecek araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2306)

29.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir enerji grubuyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2307)

30.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Türkiye Kızılay Derneği yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2309)

31.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Feshane’nin kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2311)

32.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sorgun Ormanındaki ağaçların ve kumulların korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316)

33.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris’teki bir ormanlık alanda ruhsat alan madencilik  firmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2322)

34.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki termik santral inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2323)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesince kurulan sosyal ve sağlık tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2331)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin çocuk yuvası ve yetiştirme yurtları ile ilköğretim kurumlarına yönelik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2332)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, il özel idarelerince kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2333)

38.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’daki yolların ve kaldırımların durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2334)

39.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2336)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2337)

41.-     Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Antakya Belediyesinin imar düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2339)

42.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Davutpaşa’da yaşanan patlamaya ve Ayazma’daki sit alanına yapılan inşaata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2340)

43.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Çomaklı mevkiinde kurulacak et kombinasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2341)

44.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TOKİ’nin “Tarım Köy Projesi” kapsamında Siirt’te yaptığı Bostancık konutlarıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2343)

45.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum’un Ilıca İlçesinin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2344)

46.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kültür ve tabiat varlıklarına yönelik çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2345)

47.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2346)

48.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Yüzüncüyıl Spor Kompleksi arazisi üzerindeki ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2347)

49.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki ilköğretim okullarında derslik açığı olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2359)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da ikili eğitim verilen ilköğretim okullarına ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki liselerde derslik açığı bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki ilköğretim okullarının yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2363)

55.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’deki bir kütüphanenin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2364)

56.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2365)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2366)

58.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Erzurum ve Rize’nin kurtuluşu etkinliklerindeki temsili gösterilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2367)

59.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2368)

60.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum’daki sualtı hekimi ve yardımcı teknik personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2369)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2370)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2371)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2374)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2375)

65.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırma bağlantılı bölünmüş yol çalışmaları sebebiyle kamulaştırılan arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2376)

66.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2380)