Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 13

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Ekim 2007 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/426) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2007)

 

Teklifler

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/18) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.2007)

            2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2007)

            3.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/20) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2007)