Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  129

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Nisan 2008 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/564) (İçişleri; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/565) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

 

 

Teklifler

 

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/213) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

            2.- İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/214) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

            3.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 14 Milletvekilinin; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/215) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

            4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/216) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, BAĞ-KUR’dan emekli olamayan bazı kimselerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Türk Telekom’un ismine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün,  malvarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

4.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

5.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

6.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı yöneticilik görevleri için sınav açılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

7.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı yönetici görevlerine atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

8.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı yöneticilerin ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

9.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’ın su plan ve projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray Kültür Merkezinin personel ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ’nin satışlarına aracılık eden firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2980) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Expo 2015 organizasyonu faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2981) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

3.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir milletvekili hakkındaki kaçakçılık iddiası soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2982) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

4.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, yerli işletim sistemi kullanımının teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2983) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, SHÇEK yuva ve yurtlarındaki bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2984) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

6.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2985) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

7.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, taşımacılık ve nakliyecilikteki fiyat tarifesi düzenlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2986) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

8.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, AB Komisyonu Başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2987) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TOKİ’nin kendi iştiraklerine komisyonsuz arsa satması ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2988) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

10.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, parti toplantılarında resmi araçların kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2989) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

11.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık için alınacağı iddia edilen uçak ve helikopterlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2990) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

12.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir genelgenin uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2991) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

13.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, ceza infaz kurumları personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2992) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Türkiye İş Kurumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2993) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

15.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, emekli olamayan belediye başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2994) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

16.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Uzunköprü İlçesindeki orman vasfını yitiren arazilerin kullanım hakkına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2995) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

17.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tıbbi atık tesislerinin denetimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2996) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

18.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Altındağ’daki bazı dükkanların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2997) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

19.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Hatay Valiliğince verilen silah taşıma ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2998) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

20.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bir derneğin düzenlediği panele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2999) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

21.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay’da selden zarar gören bir köye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3000) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, görevden alınan ve görev yeri değiştirilen bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3001) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

23.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurda giriş yasağı uygulanan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3002) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

24.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir üniversite hastanesi binaları hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

25.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir coğrafya ders kitabındaki yanlışlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3004) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

26.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, öğrenci andıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3005) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

27.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Lisesinde görevli bazı öğretmenlere yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3006) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

28.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sanat eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3007) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir lisede ders saatlerinin Cuma namazına göre değiştirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3008) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

30.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Akdeniz Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yükseköğrenim yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

32.-     Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, ölüm vakalarına ve Bilecik’teki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3011) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

33.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Yalıhöyük Sağlık Ocağında yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3012) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

34.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, vakıfların düzenlediği kermeslerde açıkta yiyecek satışına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3013) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

35.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’da sağlık hizmetlerindeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3014) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

36.-     Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Yuvacık Merkez Dispanserine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3015) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

37.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, zorunlu askerlik hizmetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3016) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

38.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir televizyon kanalının yayınının kesilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3017) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

39.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, SPK Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/3018) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

40.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yetiştirme yurtlarında kalan çocukların güvenliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/3019) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

41.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonundaki bazı organizasyonlar için alınan kiraya ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/3020) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

42.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TRT personel ve yayın politikasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/3021) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/4/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2008)