Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  128

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Nisan 2008 Çarşamba

 

Teklif

 

1.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/212) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:16.4.2008

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir türbenin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, okulların internet sitelerindeki bazı bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

3.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir televizyonun yayınının kesilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, mısır destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, eylemlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

6.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı belediyelerin kimi yerlere bedelsiz su kullandırdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

7.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, okulların ödeneklerine ve su sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

8.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, soruşturma izni verilmeyen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığındaki bazı bürokratlarla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2870) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Diyarbakır-Bismil’deki bazı köylerin arazi sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2871) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

3.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, ağır özürlülerin eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2872) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

4.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, trafo hırsızlığına ve sulama suyu elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2873) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, İstanbul’un bir mahallesinde uygulanacak TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2874) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2875) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

7.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, rahim ağzı kanseri aşısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2876) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

8.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, TOKİ’nin bir projesindeki konutların teslimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2877) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2878) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

10.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2879) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

11.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TOKİ’nin bir arazi satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2880) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

12.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, mısır destekleme primine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2881) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, TOKİ’nin iştirakine arazi satışında ödediği komisyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2882) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

14.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin arazi satışına ödediği bir komisyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2883) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TOKİ’nin iştirakine arazi satışına komisyon ödemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2884) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

16.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’da depreme karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2885) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, AB’nin genişlemeden sorumlu  üyesinin açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2886) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

18.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, işkence ve zor kullanma yetkisinin aşılmasıyla suçlanan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2887) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

19.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, infaz hakimliklerinin işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2888) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

20.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2889) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

21.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2890) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2891) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2892) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2893) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2894) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2895) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2896) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2897) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2898) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

30.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2899) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

31.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2900) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

32.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van Gölünün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2901) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

33.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yatırımlar için tahsis edilen arazilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2902) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

34.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da tahrip olan orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2903) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

35.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki taşocaklarının yol açtığı orman tahribatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2904) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

36.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2905) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/2906) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

38.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/2907) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TRT’nin İstanbul Tepebaşındaki binasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2908) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

40.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın)  yazılı soru önergesi (7/2909) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

41.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Expo 2015 organizasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2910) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2911) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin mevsimlik çiçek ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2912) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

44.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Said-i Nursi’nin mezarının bulunduğu yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2913) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

45.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’daki bir mahallede uygulanacak kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2914) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

46.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Hakkari-Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2915) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

47.-     Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2916) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

48.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir belediye çay bahçesindeki uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2917) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

49.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Darülacezenin bakım hemşiresi ve bakım görevlisi kursuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2918) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

50.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki köylere götürülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2919) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

51.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2920) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

52.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat’ın, bir şahısla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2921) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2922) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

54.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2923) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

55.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2924) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

56.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, görevden uzaklaştırılan bir bürokrata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2925) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

57.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Kaz Dağları ve çevresinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2926) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

58.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm yatırımı amacıyla tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2927) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

59.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Osmaniye’de yapılacak çimento fabrikasının yer seçimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2928) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

60.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2929) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

61.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2930) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

62.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2931) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2932) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2933) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

65.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2934) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

66.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, özelleştirilecek Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin personelinin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2935) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

67.-     İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, mükelleflere vergi matrah artırımı baskısı yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2936) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

68.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İhlas Holding’in vergi borcuyla ilgili bir iddiaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2937) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

69.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir lisenin yapımı dolayısıyla vergi istisnasından yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2938) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

70.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2939) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

71.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Eğitim Dergisindeki bir makaleye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2940) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

72.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir öğretmen hakkında açıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2941) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

73.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, öğrenci andına ve eğitimle ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

76.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Nevşehir’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2945) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

77.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2946) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

78.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2947) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

79.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2948) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

80.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu’daki doktor ihtiyacına ve sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2949) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

81.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2950) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

82.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

83.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2952) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

84.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2953) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

85.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2954) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2955) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2956) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

88.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2957) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

89.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2958) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlar ile çiftçi ve köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2959) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

91.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun ihracat ihalelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2960) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

92.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, bir balıkçı barınağına ve balıkçılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2961) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2008)

93.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2962) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

94.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da meydana gelen uçak kazasına ve yapılan incelemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2963) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2964) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

96.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2965) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

97.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2966) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

98.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2967) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2968) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

100.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2969) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

101.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/2970) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

102.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2971) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

103.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2972) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

104.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2973) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

105.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2974) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

106.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2975) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

107.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2976) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

108.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2977) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

109.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2978) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

110.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, personel sayılarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2979) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)