Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  127

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Nisan 2008 Salı

 

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/4/2008)