Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  125

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Nisan 2008 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/555) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)

            2.- İrtibat Subaylarına İlişkin Olarak Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri Arasında İmzalanan Anlaşma Muhtırasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/557) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin; Ticari Taksilerde, Taksi Dolmuş ve Dolmuşlarda Yenileme Yapılması ve/veya Araçların Bir Kereye Mahsus Olarak Değiştirilmesi Sırasında Araç Sahiplerinden ÖTV ve KDV Alınmamasına Dair Kanun Teklifi (2/202) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2008)

            2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 5393 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/203) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)

            3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/204) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:3.4.2008)

            4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/205) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2008)

 

 

Rapor

 

            1.- Müşterek Taarruz Uçağının Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Buna Dair Mali Yönetim Esasları Dokümanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (S.Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 11.4.2008) GÜNDEME

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs’a düzenlediği geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, AB raporlarında Türk yargısına yönelik ifadelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

3.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, muhtarların maaşlarına ve prim ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, çetelerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, gazilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

3.-   Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Alara Çayı yatağına ve yıkılan bir köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gemlik’te depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2814) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

6.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir trafik kazasına karışan resmi araçtaki bürokratların görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

7.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, TEDAŞ’tan alınan bir ihale ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

8.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir siyasi parti ilçe başkanına jandarma arama noktasında yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

9.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, motorlu araç sayısına ve akaryakıt satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

10.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, banka kredilerine ve bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2819) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

11.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İGDAŞ ile ilgili bazı davalara ve iş kazalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2820) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

12.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki elektrik ve su taleplerinin karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2821) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, 2003 Bingöl depreminde konut ve işyerleri hasar görenlerin durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

16.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

17.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan kömür havzasındaki kamulaştırmalardan etkilenenlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

18.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir olayda Siirt İl Emniyet Müdürünün tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2827) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/3/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir şahsın yurda giriş yasağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2828) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

20.-     Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

21.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

22.-     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Siirt’teki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2832) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

26.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

28.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008)

29.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Gençlik Parkının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

30.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin ulaşım planlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

31.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

32.-     Diyarbakır Milletvekili Gülten Kışanak’ın, Hakkari-Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

33.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari ve Yüksekova’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

34.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yabancı güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray-Sultanhanı beldesinin ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

36.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Malazgirt Kalesinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

39.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki Hazine taşınmazlarının satışı ve kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

40.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Diyarbakır İl Özel İdaresine ve belediyelere vergi gelirinden verilen paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2849) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

41.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, akaryakıttaki vergilendirmeye ve bir madeni yağda yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2008)

42.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir okulda nevruz kutlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

43.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir konferansa katılan bazı yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

47.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

48.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da okul öncesi öğrenimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2857) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

49.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Van’da bazı okullarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2858) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

52.-     Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, İskenderun-Arsuz yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2861) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

53.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir kitapla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2008)

54.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2863) (Başkanlığa geliş tarihi:31/3/2008)

55.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, medya, spor ve gösteri alanlarındaki kayıtdışı istihdama ve sendikalaşmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

56.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, A Milli Futbol Takımının forma renklerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

57.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, aile içi çatışmaların önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2008)

59.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, çoğunluk hissesi yabancı bankaların ipotek altında tuttukları arazilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

60.-     Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Bolu’daki bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)