Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  124

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Nisan 2008 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Nevruz kutlamalarında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

2.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan göçebelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/4/2008)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, gıda fiyatlarındaki artış ve sektördeki yeterliliğin araştırılarak tarım politikalarında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/4/2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yunanistan Başbakanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2116)

2.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, ekonomiyle ilgili bazı değerlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2119)

3.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, belediye başkanlarının belediye hizmetlerinin reklamlarını yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2120)

4.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, ruhsatsız çalışan işyerlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2122)

5.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanın Almanya’da düzenlediği bir toplantının finansmanına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130)

6.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Afganistan’da verilen bir idam cezasına karşı diplomatik girişimde bulunulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2132)

7.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, protestocu TEKEL işçilerine polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2136)

8.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, motorlu taşıtların teknik muayenesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2137)

9.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, nüfus verilerine göre gelirleri azalan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2138)

10.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Turunç Belediyesinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2139)

11.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2142)

12.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, radar kontrol uyarı levhalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2143)

13.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesine tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2144)

14.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki derslik ihtiyacına ve ÖSS’deki başarı seviyesinin yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2152)

15.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, mikrobik bir hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2153)

16.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sağlık kuruluşlarında fotoğraf ve kamera çekiminin yasaklanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2154)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2155)

18.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de bölünmüş yol kamulaştırma bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2158)

19.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, akaryakıt kaçakçılığı konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu uyarınca yapılan girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2163)

20.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muhtarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2164)

21.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2166)

22.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir parktaki Atatürk heykeline yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168)

23.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2177)

24.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, özelleştirilen kurumlardaki işçilerin diğer kurumlara nakline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2178)

25.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2189)

26.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının Tanzanya ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2194)

28.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2195)

29.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2196)

30.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, ülkemizde kaçak çalışan Ermenilere ve il özel idarelerinin tarım birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2197)

31.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin doğalgaz sayacı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2199)

32.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, YÖK Genel Kurulunun bir kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2208)

33.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2212)

34.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2222)

35.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223)

36.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Isparta’da düşen uçağın enkazına ve Sivil Havacılık Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2224)

37.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hizmete açılmayan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2229)

38.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, işçilerle toplu sözleşme imzalamayıp üretimi durduran bir firmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2233)