Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  123

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Nisan 2008 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, Van’daki Nevruz kutlamaları başta olmak üzere bazı olaylara yapılan müdahalelerle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)

2.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 22 Milletvekilinin, enerji kaynaklarının araştırılarak stratejik enerji politikası izlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/4/2008)